มติมหาเถรสมาคมให้ทุกวัดงดจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

2020-05-05 18:30:39

มติมหาเถรสมาคมให้ทุกวัดงดจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

Advertisement

โฆษก ศบค. เผยมติมหาเถรสมาคมเห็นชอบทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศงดจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ให้เป็นการกิจปฏิบัติของสงฆ์

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  กล่าวว่า มหาเถรสมาคม มีมติเกี่ยวข้องการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในช่วงวันวิสาขบูชาให้สอดคล้องกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมีข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันพระภิกษุ สามเณร และประชาชนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคเห็นชอบให้ทุกวัด ทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศงดจัดกิจกรรมที่ประชาชนมารวมกลุ่มกันทุกประเภท ให้เป็นการปฏิบัติกิจของสงฆ์เท่านั้น โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถาณการณ์ฉุกเฉิน ปี พ.ศ. 2548 และแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะเข้าสู่ภาวะปกติ