ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ “วัดบวรฯ” จัดสวดมนต์ เวียนเทียนออนไลน์

2020-05-06 07:00:30

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ “วัดบวรฯ” จัดสวดมนต์ เวียนเทียนออนไลน์

Advertisement

เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่งแล้วสำหรับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา” โดยทุกๆ ปี พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างพร้อมใจกันเดินทางไปทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม อย่างเนืองแน่นตามวัดต่างๆ ครั้นเมื่อถึงเวลาพลบค่ำก็จะร่วมเวียนเทียน ตั้งจิตอธิษฐานบูชาพระรัตนตรัย น้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติเพื่อความสงบสุขร่มเย็นในชีวิต

แต่ในปีนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่สิ้นสุดลง ประกอบกับหลายวัดได้ประกาศงดจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอาจทำให้การทำบุญวันวิสาขบูชา 2563 เปลี่ยนแปลงไป โดยล่าสุดวัดบวรนิเวศวิหาร โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวเชิญชวนร่วมกิจกรรม “วิสาขบูชา Facebook LIVE” จากอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร สวดมนต์ เวียนเทียน ฟังธรรมโต้รุ่งที่บ้าน วันที่ 5-6 พฤษภาคม โดยวันที่ 5 พฤษภาคม เริ่มเวลา 19.00 น. ส่วนวันที่ 6 พฤษภาคม เทศน์ตลอดคืน พร้อมร่วมกิจกรรมสวดมนต์เวียนเทียนที่บ้านพร้อมพระสงฆ์เวลา 19.00 น. จากนั้นจะมีการเทศนากัณฑ์แรก เริ่มเวลา 21.00 น. ต่อเนื่องจนถึงรุ่งเช้าวันที่ 7 พฤษภาคม ผู้สนใจสามารถติดตามได้ทาง Facebook วัดบวรนิเวศวิหาร