เตรียมโรงแรมในชลบุรี 7 แห่ง รองรับคนไทยกลับจาก ตปท.

2020-05-05 16:55:57

เตรียมโรงแรมในชลบุรี 7 แห่ง รองรับคนไทยกลับจาก ตปท.

Advertisement

เตรียมใช้โรงแรมใน จ.ชลบุรี 7 แห่ง  2,500 ห้อง รองรับคนไทยทยอยกลับจากต่างประเทศบินตรงลงอู่ตะเภา 

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  จากการประสานกับกระทรวงต่างประเทศ ได้รับทราบข้อมูลมีคนไทยในต่างประเทศอีกจำนวนมาก ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งภาครัฐโดยความร่วมมือกับภาคเอกชน จำเป็นต้องเตรียมพื้นที่และการบริหารจัดการคัดกรองเข้าสู่กระบวนการกักควบคุมโรคแห่งรัฐที่กำหนด ( State Quarantine ) ให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับอำนวยความสะดวกรองรับคนไทยที่ทยอยเดินทางกลับเข้ามา โดยเฉพาะเที่ยวบินจากต่างประเทศที่บินตรงลงท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โดยเมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ กระทรวงกลาโหมโดย พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังค่ายนวมินทรา จ.ชลบุรี เป็นประธานประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหัวหน้าหลายส่วนราชการในพื้นที่ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อรองรับคนไทยที่ทยอยเดินทางกลับจากต่างประเทศและยังได้ร่วมพิจารณาแผนการใช้โรงแรมในพื้นที่อีก 7 แห่ง จำนวน 2,500 ห้อง เพื่อหมุนเวียนรองรับเป็นพื้นที่กักควบคุมโรคแห่งรัฐเพิ่มเติม จากโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ซึ่งมีอยู่เดิม โดยปัจจุบันมีผู้เข้าพักกักควบคุมโรคแล้ว จำนวน 577 ห้อง

พล.อ.ณัฐ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณทุกส่วนราชการ และย้ำถึงความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันถือเป็นปัจจัยของความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เพื่อความปลอดภัยของสังคมในภาพรวม พร้อมทั้งขอให้ทำงานร่วมกันโดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กักควบคุมโรคแห่งรัฐ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน โดยภาพรวมที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ รวมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งถือเป็นต้นแบบของพื้นที่กักควบคุมโรคของรัฐ ที่สามารถขยายผลรองรับในภูมิภาคต่างๆ ที่มีท่าอากาศยานนานาชาติในอนาคต 
..............