นายกฯ อวยพร ปชช.ขอให้หายเจ็บ-หายไข้

2020-05-05 10:25:30

นายกฯ อวยพร ปชช.ขอให้หายเจ็บ-หายไข้

Advertisement

"บิ๊กตู่" อวยพรประชาชนขอให้หายเจ็บ-หายไข้ในวันวิสาขบูชา วอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63 คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า โครงการปลูกป่าปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้นทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันต้นไม้โลก ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา รัฐบาลมีนโยบายฟื้นฟูป่าให้เป็นไปตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ซึ่งต้องการให้มีไม้ยืนต้นมากขึ้น ซึ่งผ่านมาพยายามแก้ปัญหาการบุกรุกป่า ตัดไม้ และไฟป่ามาอย่างต่อเนื่อง
รัฐบาลยังพร้อมที่จะสนับสนุนให้ประชาชนช่วยกันปลูกต้นไม้ตาม พ.ร.บ.ไม้มีค่า ซึ่งสามารถปลูกต้นไม้เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์สำหรับการค้ำประกันได้ ทั้งนี้ขอให้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อวันข้างหน้า เพราะจะเป็นสมบัติของลูกหลาน ส่วนใครที่มีที่ดินไม่มาก แต่ถ้าปลูกต้นไม้ก็สามารถมอบเป็นสินทรัพย์ให้กับลูกหลานในอนาคตได้

นายกรัฐมนตรี ยังอวยพรขอให้ประชาชนทุกคนมีความสุข มีความเจริญ ประสบความสำเร็จ และสุขภาพร่างกายแข็งแรงในวันวิสาขบูชา โดยขอให้หายป่วย หายไข้ หายเจ็บ และประสบความสำเร็จตามที่ทุกคนตั้งจิตปรารถนา ส่วนวาระการประชุมที่น่าจับตาในวันนี้ คาดว่าจะเป็นการพิจารณาผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ด้วย