“ธัชพล” ลาออกจากผู้ว่าการ กคช.

2020-05-04 21:50:56

“ธัชพล” ลาออกจากผู้ว่าการ กคช.

Advertisement

“ธัชพล” ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการ กคช. มีผล 29 พ.ค.

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ขอประกาศให้ทราบว่านายธัชพล กาญจนกูล ได้ยื่นหนังสือลาออกวันที่ 24 เม.ย. 2563 จากตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติก่อนหมดวาระในเดือนต.ค. 2563 ซึ่งจะมีผล ณ วันที่ 29 พ.ค. 2563 และได้รับอนุมัติการลาออกตามผลการประชุมคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2563 แล้ว โดยระหว่างนี้นายธัชพล  ได้แจ้งขอลาพักจนถึงวันที่ 29 พ.ค. 2563 ซึ่งเป็นวันที่การลาออกมีผล


ทั้งนี้ ตามคำสั่งการเคหะแห่งชาติที่ ง. 062/2563 ได้มอบหมายให้ นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ทำหน้าที่รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติต่อไป ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 2563

แท็กที่เกี่ยวข้อง