อาลัย “ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย” ผู้ก่อตั้งโรงแรม “ดุสิตธานี”

2020-05-04 16:40:53

อาลัย “ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย” ผู้ก่อตั้งโรงแรม “ดุสิตธานี”

นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในแวดวงธุรกิจโรงแรมไทย ภายหลังการถึงแก่อสัญกรรมของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย สตรีเหล็กผู้บุกเบิกโรงแรมระดับ 5 ดาว “ดุสิตธานี” ด้วยวัย 99 ปี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

ย้อนกลับไปศึกษาประวัติชีวิตส่วนตัว ท่านผู้หญิงชนัตถ์ หรือชื่อเดิมว่า หยก แซ่หวัง เป็นลูกสาวของพ่อค้าไม้ชื่อดังในภาคกลางและภาคเหนือ ส่วนแม่ประกอบการค้าข้าว มีพี่น้องด้วยกัน 6 คน คือ สุภา ปิยะอุย สุนียรัตน์ เตลาน (ใช้นามสกุลแม่) ชนัตถ์ ปิยะอุย ชนาภรณ์ ปิยะอุย พ.ท. วรพงษ์ ปิยะอุย และสมพจน์ ปิยะอุย

ท่านผู้หญิงชนัตถ์ เป็นอดีตนักเรียนเตรียมธรรมศาสตร์รุ่นที่ 4 ที่ไปเรียนต่อต่างประเทศ ชอบการท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ มีความรักอิสระ จากการไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ทำให้ท่านมีความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่ว่า อยากเป็นเจ้าของโรงแรม และในปี 2492 ท่านได้เปิดโรงแรมปริ๊นเซสขึ้นเป็นแห่งแรก
ต่อมาในปี 2513 ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ทำการเปิดตัวโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่โดดเด่น จนได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวอันหรูหราแห่งแรกกลางเมืองหลวง มีรูปแบบการก่อสร้างเป็นอาคารสูงที่สง่างามที่สุดของประเทศไทยในเวลานั้น

จากความสำเร็จของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ได้ทำการพัฒนาธุรกิจด้วยการเปิดตัวโรงแรมระดับ 5 ดาวที่มีจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งยังได้ก่อตั้งวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านการโรงแรมและบริหารการท่องเที่ยวในปี 2536 และโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ซึ่งเป็นการร่วมธุรกิจกับสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอของประเทศฝรั่งเศส ในปี 2550ด้วยความอุทิศตนในการพัฒนาการท่องเที่ยวและการศึกษาของไทย ท่านผู้หญิงชนัตถ์ยังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น "ท่านผู้หญิง" เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2543

จวบกระทั่งช่วงเย็นวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ได้ถึงแก่อสัญกรรม ด้วยวัย 99 ปี โดยมีกำหนดพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม ณ ศาลา100 ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร