ยกเลิกกรอกใบ ตม.6 มีผลแล้ว

2017-09-16 13:15:49

ยกเลิกกรอกใบ ตม.6 มีผลแล้ว

Advertisement

นายกฯระบุยกเลิกกรอกใบ ตม.6 มีผลแล้ววันนี้ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ ตม.ไทย

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการยกเลิกกรอกใบ ตม.6 หรือ แบบรายการบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไทย สำหรับผู้เดินทางชาวไทย ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 42/2560 เรื่อง แก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางสัญชาติไทย ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 16 ก.ย.2560ว่า ปัจจุบันการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสัญชาติไทยมีความเป็นระบบแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องยื่นใบ ตม.6 อีกต่อไป รัฐบาลและ คสช. เล็งเห็นว่า การยกเลิกกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวจะทำให้เกิดความเหมาะสมกับกาลสมัย ช่วยอำนวยความสะดวก ลดความแออัดบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง และช่วยประหยัดเวลาแก่ผู้เดินทาง รวมทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางชาวต่างชาติยังคงต้องยื่นใบ ตม.6 อยู่ เพื่อประโยชน์ในด้านความมั่นคงและการส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายกฯ กล่าวต่อว่า หลังจากประกาศนี้ออกไป ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเพราะช่วยลดความยุ่งยากในการเดินทาง อย่างไรก็ตามได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เดินทางทั้งชาวไทยและต่างประเทศยอมรับและประทับใจ ทั้งนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มเติมจำนวน 300 อัตรา เพื่อเสริมให้กับท่าอากาศยานทั่วประเทศ ส่วนบริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ ได้ขยายพื้นที่และจุดตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้โดยสารชาวไทยหันไปใช้บริการตู้ตรวจสอบพาสปอร์ตอัตโนมัติภายในท่าอากาศยานมากขึ้น เพื่อช่วยประหยัดเวลา และลดภาระของเจ้าหน้าที่ที่ต้องให้บริการผู้โดยสารจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังได้จัดหาบุคคลภายนอก มาเสริมการทำงานเพิ่มเติมอีกด้วย