เด็ก 8 ใน 10 คนวิตกกังวลการเงินของครอบครัวจากโควิด-19

2020-05-04 13:55:51

เด็ก 8 ใน 10 คนวิตกกังวลการเงินของครอบครัวจากโควิด-19

บ้านพักเด็กและครอบครัว  77 จังหวัด  ตั้งศูนย์ปรึกษาผลกระทบโควิด-19  เผยเด็กและเยาวชนกว่า 8 ใน 10 คน มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาการเงินของครอบครัว เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทำให้ครอบครัวตกอยู่ในภาวะยากลำบาก เกิดความเครียด

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กล่าวว่า จากผลสำรวจขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประเทศไทย เรื่อง ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย พบว่า เด็กและเยาวชนกว่า 8 ใน 10 คน มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาการเงินของครอบครัว เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทำให้ครอบครัวตกอยู่ในภาวะยากลำบาก เกิดความเครียด ดย.จึงมีนโยบายให้บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัด จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหา การเลี้ยงดูบุตรตามช่วงวัย ให้คำปรึกษาผู้ประสบปัญหาด้านต่างๆ เช่น ความรุนแรง การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การถูกเลิกจ้างงานการว่างงาน การแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชีพใหม่ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการวาง แผนการดำเนินชีวิตและดูแลช่วยเหลือ มีกลไกการทำงานโดยเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เฝ้าระวัง แจ้งเหตุ ให้คำปรึกษา และลงพื้นที่ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาที่ต้องการคำแนะนำปรึกษาปัญหาสามารถเข้ามาติดต่อด้วยตนเอง โทรศัพท์ หรือทางโซเชียลมีเดีย ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63

แท็กที่เกี่ยวข้อง