โฆษก ศบค.เผยผลแล็บ 40 คนที่ยะลาไม่ติดโควิด-19

2020-05-04 12:31:19

โฆษก ศบค.เผยผลแล็บ 40 คนที่ยะลาไม่ติดโควิด-19

Advertisement

โฆษก ศบค.เผยผลแล็บไม่เป็นทางการ 40 คนที่ จ.ยะลาไม่ติดโควิด-19 ส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจซ้ำอีกรอบ

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)   กล่าวถึงกรณี จ.ยะลาผลการตรวจเชิงรุกสงสัยผู้ป่วย 40 รายติดเชื้อโควิด-19 ว่า ที่ผ่านมามีการปูพรมทุกอำเภอ ตรวจ 3,277 คน พบเชื้อ 20 คน  จาก 20 คนเจาะลงว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้อง 671 คน จากนั้นนำทีมไปซักประวัติอีก 222 คน ส่งตรวจหาเชื้อพบอีก 6 ราย เป็นที่มาของการตรวจเพิ่มอีกกลุ่มใหญ่อีก 311 คน จึงเป็นผลที่ออกมาตามสื่อมวลชนว่าพบคนติดเชื้ออีก 40 ราย ทั้งนี้ชุดข้อมูลที่ศูนย์วิทยาศาสตรการแพทย์ จ.ยะลายังไม่เป็นทางการ จึงต้องมีการตรวจสอบกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.สงขลา ซึ่งผลอย่างไม่เป็นทางการ  คือไม่พบผู้ติดเชื้อเลยทั้ง 40 ราย ดังนั้นจึงเห็นตรงกันว่าผลแล็บ 2 แล็บไม่เพียงพอ จึงต้องส่งมาที่ส่วนกลางคือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ตรวจซ้ำอีกรอบ