ฝุ่นละออง PM2.5 กทม.และปริมณฑลช่วงโควิด -19 ลด 20 เปอร์เซ็นต์

2020-05-04 11:49:59

ฝุ่นละออง PM2.5  กทม.และปริมณฑลช่วงโควิด -19 ลด 20 เปอร์เซ็นต์

ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ในช่วงโควิด -19 ลดลง 20 เปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบและประมวลผลค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมมณฑล เพื่อเปรียบเทียบค่าฝุานละออง PM2.5 ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และช่วงหลังจากที่ ครมงมีมาตรการให้ปิดสถานที่ที่อาจมีการชุมนุชม เช่น โรงเรียนสอนพิเศษ สถาบัน อุดมศึกษา ให้ราชการปรับเปลี่ยนเวลาทำงาน และทำงานที่บ้านได้ ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 2563  จากการตรวจสอบฝุ่นละออง PM2.5 ในระหว่างวันที่ 1-17 มี.ค.2563  ก่อนประกาศห้ามคนออกจากบ้าน มีรถมาก การจราจรหนาแน่น ค่าดัชนีรถติดดฉลี่ยรายวัน มีค่า 3.1-4.1 ค่าเฉลี่ย 3.7 พบว่าฝุ่นละออง PM2.5 มีค่า 10 - 46 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มคก./ลบม.) ค่าเฉลี่ย 25 มคก./ลบ.ม.  (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม.ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในระหว่างวันที่ 18 มี.ค. -28 เม.ย. 2563  หลังจาก ครม.มีมาตรการให้ปิดสถานที่ที่อาจมีการชุมนุชม เช่น โรงเรียนสอนพิเศษ สถาบัน อุดมศึกษา ให้ราชการปรับเปลี่ยนเวลาทำงาน และทำงานที่บ้านได้ รถน้อย การจราจรจรคล่องตัว ค่าดัชนีรถติดดฉลี่ยรายวัน มีค่า 2.4 -3.6 ค่าเฉลี่ย 2.9 พบว่าฝุ่นละออง PM2.5 มีค่า 9 - 42 มคก./ลบม.) ค่าเฉลี่ย 20 มคก./ลบ.ม. เมื่อเปรียบเทียบ ก่อนสถานการณ์โควิด-19 และช่วงโควิด-19 ในเวลาดังกล่าว ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ ในเวลาเดียวกันของปีนี้กับปีที่แล้ว ในระหว่างวันที่ 18 มี.ค. -28 เม.ย. 2562 ฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่า 7-53 มคก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ย 24 มคก./ลบ.ม.

แท็กที่เกี่ยวข้อง