ห้างสรรพสินค้าร่วมมือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม ก.ม.กำหนด

2020-05-04 10:27:23

ห้างสรรพสินค้าร่วมมือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม ก.ม.กำหนด

Advertisement

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ กทม.และนนทบุรี ตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบห้างสรรพสินค้าทุกแห่งให้ความร่วมมือขายในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่ร้านขายส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณนนทบุรีฝ่าฝืน ซึ่งถือเป็นความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


เมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  นำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบบังคับใช้ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในเขต กทม.และนนทบุรี หลังจากมีการผ่อนคลายให้สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เป็นวันแรก จากการลงพื้นที่ตรวจสอบห้างสรรพสินค้า ได้แก่ แม็คโคร บิ๊กซี และโลตัส พบว่าประชาชนแห่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมาก จนทำให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชั้นวางจำหน่ายหมดไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเกรงว่าจะมีคำสั่งห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกมาอีก อย่างไรก็ตาม ห้างสรรพสินค้าทุกแห่งได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ในส่วนของร้านขายส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณนนทบุรีพบว่ามีประชาชนจำนวนมากมาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นเดียวกัน โดยร้านค้าดังกล่าวได้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งถือเป็นความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


นพ.นิพนธ์ กล่าวว่า แม้จะมีคำสั่งผ่อนปรนให้ร้านค้าและสถานประกอบการสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ก็ต้องดูคำสั่งหรือประกาศของจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าหรือสถานประกอบการด้วยว่ายังคงห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่หรือไม่ เนื่องจากพบว่ามีบางจังหวัดยังคงมีคำสั่งห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป ในส่วนของจังหวัดที่สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นั้นก็ยังต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บงควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในสองช่วงเวลา คือ 11.00–14.00 น. และ 17.00–24.00 น. อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00–04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงต้องไม่ขัดต่อกรณีดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ร้านค้าและสถานประกอบการต่าง ๆ จะต้องไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาตลอด 24 ชม. ซึ่งวันพุธที่ 6 พ.ค.นี้จะตรงกับวันวิสาขบูชา ดังนั้น ร้านค้าและสถานประกอบการไม่สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ หากพบเห็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 สามารถร้องเรียนได้ผ่านเว็บไซต์ https://tas.go.th หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา โทร. 0 2590 3032 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422