อย. เตือนอย่าหลงเชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนค่าโฆษณาจัดทำหนังสือ

2020-05-03 14:00:13

อย. เตือนอย่าหลงเชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนค่าโฆษณาจัดทำหนังสือ

อย. ออกโรงเตือนบริษัท ห้างร้าน อย่าหลงเชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนค่าโฆษณาจัดทำหนังสือครบรอบปี หรือจัดทำวารสาร อย. Report ย้ำไม่เคยมีนโยบายหรือมอบหมายสำนักพิมพ์ใดจัดทำหนังสือดังกล่าว หากพบการแอบอ้างแจ้งร้องเรียนที่สายด่วน อย. 1556

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบบุคคลแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน อย. ทำหนังสือของบประมาณสนับสนุนการทำวารสารฉบับพิเศษ อย. Report รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค โดยส่งหนังสือไปยังผู้ประกอบการต่าง ๆ เพื่อขอให้ซื้อหน้าโฆษณาในวารสารฉบับพิเศษ ซึ่งได้ระบุจำนวนเงินอัตรา ค่าโฆษณาไว้อย่างชัดเจน ในเรื่องดังกล่าวนี้ อย. ขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่เคยอนุญาตให้ผู้ใดนำชื่อและตราสัญลักษณ์ อย. ไปกระทำในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งไม่มีนโยบายให้หน่วยงานใดจัดทำวารสารฉบับพิเศษ อย. Report ทั้งนี้จะพบว่ามีการขอสปอนเซอร์ลักษณะแบบนี้เข้ามาเป็นประจำทุกปี โดยที่ผ่านมาพบในลักษณะการขอรับสนับสนุนการทำหนังสือครบรอบปี โดยอ้างตัวเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทธุรกิจจัดทำรายงานเฉพาะกิจในวาระพิเศษของหน่วยงาน การแอบอ้างเช่นนี้ทำให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย และอาจทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการติดต่อเข้าใจผิดคิดว่า อย. สนับสนุนการจัดทำหนังสือดังกล่าว

รองเลขาธิการอย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้ประกอบการบริษัท ห้างร้าน หากได้รับการติดต่อเป็นสปอนเซอร์ขอสนับสนุน อย่าได้หลงเชื่อการแอบอ้างดังกล่าว ขอให้สอบถามข้อเท็จจริงจาก อย. โดยตรง และหากพบการแอบอ้างเรี่ยไรเงิน ขอให้แจ้งร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. 1556 ป้องกันการสูญเงินฟรีโดยเปล่าประโยชน์แท็กที่เกี่ยวข้อง