"เทพไท"วอนรัฐบาลเยียวยาแรงงานภาคเกษตร

2020-05-03 10:51:56

"เทพไท"วอนรัฐบาลเยียวยาแรงงานภาคเกษตร

"เทพไท" วอนรัฐบาลเยียวยาแรงงานภาคการเกษตร ที่ไม่ได้รับสิทธิจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เฟซบุ๊กไฟล์ว่า เมื่อวันที่ 2พ.ค. ตนได้นำเสนอให้กระทรวงการคลังจัดตั้งศูนย์รับร้องทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัด ที่ไม่สามารถเดินทางมาร้องทุกข์ที่กระทรวงการคลัง กทม.ได้ จึงอยากจะให้มีการจัดตั้งศูนย์รับรองทุกข์ ที่ศาลากลางจังหวัดด้วย แต่เมื่อกระทรวงการคลัง ได้ยอมรับข้อเสนอ และกำหนดให้ใช้ศูนย์ดำรงธรรม ของกระทรวงมหาดไทย เป็นที่รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้มีปัญหาในการลงทะเบียน โดยมีเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดของกรมธนารักษ์ เข้ามาดูแลช่วยเหลือและให้คำแนะนำ นับว่าเป็นเรื่องที่ดี เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องในต่างจังหวัดเท่าเทียมกับพี่น้องคน กทม. ต้องขอขอบคุณรัฐบาล ที่ยอมรับข้อเสนอ และปฎิบัติตามคำแนะนำในทันที

นายเทพไท กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของกลุ่มเกษตรกร ชาวสวนยางพารา สวนปาล์มนำ้มัน การประมง และการปศุสุตว์ ที่รัฐบาลจะจ่ายค่าเยียวยาให้ ครัวเรือนละ15,000บาท จำนวน 10ล้านครัวเรือนนั้น ยังมีปัญหาที่รัฐบาลต้องเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรกลุ่มหนึ่ง ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรในลักษณะครัวเรือนได้ เพราะไม่เข้าเงื่อนไขของการขึ้นทะเบียนเป็นครอบครัวเกษตรกร ซึ่งต้องมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองด้วย ซึ่งมีเกษตรกรที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงการนี้ได้ เช่น ลูกจ้างคนกรีดยาง ลูกจ้างสวนปาล์ม ลูกจ้างการปศุสัตว์ คนงานเรือประมง และแพปลา ซึ่งเป็นแรงงานในภาคการเกษตร ที่ไม่สามารถเข้ารับการเยียวยาจากโครงการเราไม่ทิ้งกันได้ และโครงการเยียวยาภาคการเกษตรได้ด้วย ทำให้เสียโอกาสทั้ง2ช่องทาง จึงขอเสนอให้รัฐบาลหาหนทาง และเปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรเหล่านี้ได้รับสิทธิการเยียวยาจากรัฐบาลด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง