การรถไฟฯ สั่งงดเดินรถข้ามจังหวัดวันนี้

2020-05-03 10:30:42

การรถไฟฯ สั่งงดเดินรถข้ามจังหวัดวันนี้

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศงดให้บริการเดินรถข้ามจังหวัดเริ่มตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้สอดรับกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.63 การรถไฟแห่งประเทศไทย ออกประกาศ เรื่อง งดให้บริการเดินรถข้ามจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.นี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จึงประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ ขบวนรถเร็ว และขบวนรถโดยสารเชิงสังคม ขบวนรถธรรมา และขบวนรถท้องถิ่น รวม 14 ขบวน ประกอบด้วย

- รถไฟขบวนรถธรรมดาที่ 257 (ธนบุรี – น้ำตก)
- รถไฟขบวนรถธรรมดาที่ 258 (น้ำตก-ธนบุรี)

- รถไฟขบวนรถธรรมดาที่ 201 (กรุงเทพฯ-พิษณุโลก)- รถไฟขบวนรถธรรมดาที่ 202 (พิษณุโลก-กรุงเทพฯ)

- รถไฟขบวนรถเร็วที่ 135 (กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี)

- รถไฟขบวนรถเร็วที่ 136 (อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ)- รถไฟขบวนรถท้องถิ่นที่ 415 (นครราชสีมา-หนองคาย)

- รถไฟขบวนรถท้องถิ่นที่ 418 (หนองคาย-นครราชสีมา)

- รถไฟขบวนรถท้องถิ่นที่ 421 (นครราชสีมา-อุบลราชธานี)

- รถไฟขบวนรถท้องถิ่นที่ 426 (อุบลราชธานี-นครราชสีมา)- รถไฟขบวนรถท้องถิ่นที่ 439 (ชุมทางแก่งคอย-ชุมทางบัวใหญ่

- รถไฟขบวนรถท้องถิ่นที่ 440 (ชุมทางบัวใหญ่-ชุมทางแก่งคอย)

- รถไฟขบวนรถท้องถิ่นที่ 489 (คีรีรัฐนิคม-สุราษฎร์ธานี)

- รถไฟขบวนรถท้องถิ่นที่ 490 (สุราษฎร์ธานี-คีรีรัฐนิคม)สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟทุกแห่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง