ศบค.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกลุ่มที่ 1 (สีขาว)

2020-05-02 23:20:52

ศบค.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกลุ่มที่ 1 (สีขาว)

ศบค.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว)

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. เพจ “ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 - ศบค." ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว) ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข ฉบับวันที่ 2 พ.ค.2563  

คู่มือดังกล่าวมี 126 หน้า ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร และหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดทำคู่มือดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ได้ใช้เป็นแนวทางและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อการดํารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตได้อย่างปลอดภัย

ดาวน์โหลดได้ที่ QR Code ในภาพ หรือที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Fi7EVz0rhrW_QCEQmiyxTe3C4ykLTKOg
ผู้ประกอบการต้องศึกษาเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องนะคะ

แท็กที่เกี่ยวข้อง