สมอ.ยันหน้ากากผ้า ก.อุตสาหกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน

2020-05-02 19:40:08

สมอ.ยันหน้ากากผ้า ก.อุตสาหกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน

สมอ. ยันหน้ากากผ้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมแจกให้ประชาชน ทำจากผ้าได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบสามารถป้องกันละอองน้ำลายและสารคัดหลั่งได้

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีข่าวร้องเรียนทางออนไลน์ และมีนักวิชาการบางท่านออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับหน้ากากผ้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมแจกให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ว่า ไม่ได้มาตรฐาน และไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้ นั้น สมอ. ขอเรียนว่า หน้ากากผ้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมแจกให้นั้น เป็นหน้ากากอนามัยซึ่งทำจากผ้าที่ได้มาตรฐานตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยผ่านการตรวจสอบรับรองด้านคุณลักษณะของเนื้อผ้าและด้านความปลอดภัยจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมีผลการทดสอบยืนยันแล้ว ทั้งก่อนและหลังผลิต โดยหน้ากากผ้า จะต้องสะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีลายพิมพ์ อ่อนนุ่มต่อผิวสัมผัส ไม่ระคายเคือง และเนื้อผ้าจะต้องไม่โปร่งบาง และไม่หนาแน่นจนเกินไป เพื่อให้หายใจได้โดยสะดวก สามารถใช้เพื่อป้องกันละอองน้ำลายและสารคัดหลั่ง จากการไอหรือจาม และใช้ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ เหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปได้ ที่ผ่านมา ยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง ระหว่างหน้ากากอนามัยที่ใช้ทางการแพทย์กับหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ซึ่งแตกต่างกัน ดังนี้ หน้ากากอนามัย (สำหรับใช้ทางการแพทย์) ตาม มอก.2424-2562 หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว 1. ทำจากวัสดุสังเคราะห์ (ที่ไม่ใช่ผ้า) เช่น พอลิพรอพิลีน แล้วนำมาทำเป็นหน้ากาก โดยไม่มีการถักทอ 2. ไม่มีกลิ่นผิดปกติ ไม่เปรอะเปื้อน 3. กันน้ำได้ น้ำซึมผ่านไม่ได้ 4. ใช้ได้ครั้งเดียว 5.กรองแบคทีเรีย ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 95 เปอร์เซ็นต์ และ กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 95 เปอร์เซ็นต์ 6. มีแถบปรับกระชับดั้งจมูก เป็นวัสดุดัดได้ (มีขอบลวด) และมีสายคล้องหู


หน้ากากอนามัยชนิดผ้า ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 1. ทำจากผ้า ซึ่งทำจากเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยประดิษฐ์ หรือเส้นใยผสม แล้วนำมาตัดเย็บแบบ 2 ชั้น 2. สะอาด ไม่มีกลิ่น อ่อนนุ่มต่อผิวสัมผัส ไม่ระคายเคือง 3. ไม่สามารถกันน้ำได้ 4. ใช้ได้หลายครั้ง (เพราะสามารถนำมาซัก และนำมาใช้ซ้ำได้) 5. ป้องกันละอองสารคัดหลั่งจากการไอ จาม และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สมอ. จึงขอยืนยันว่าหน้ากากผ้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมแจกให้นั้น เป็นหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถใช้ป้องกันละอองน้ำลายและสารคัดหลั่ง จากการไอหรือจาม เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อในชีวิตประจำวันได้


เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า หากผู้ผลิตใดมีความประสงค์จะผลิตหน้ากากชนิดผ้าก็ขอให้ยึดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ข้อแนะนำคุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แท็กที่เกี่ยวข้อง