ประกาศ 30 ก.ย.กราบพระบรมศพวันสุดท้าย

2017-09-15 22:00:41

ประกาศ 30 ก.ย.กราบพระบรมศพวันสุดท้าย

Advertisement

ประกาศสำนักพระราชวัง ให้ประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมศพวันที่ 30 ก.ย.2560 เป็นวันสุดท้าย


ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 2559 นั้น


บัดนี้ สำนักพระราชวัง จะดำเนินการจัดเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จึงขอเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่ 30 ก.ย. 2560 เป็นวันสุดท้าย 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 สำนักพระราชวัง

 15 ก.ย. 2560