โพลชี้ควรใช้ความเสมอภาคปฏิบัติกับคนไทย

2020-05-02 13:30:52

โพลชี้ควรใช้ความเสมอภาคปฏิบัติกับคนไทย

Advertisement

โพลชี้ "บิ๊กตู่"สุดทุ่มเทแก้โควิด พร้อมชื่นชม "สนธิรัตน์" ออกมาตรการลดค่าไฟ ส่วน "อุตตม" มาตรการแจกเงินเยียวยา 

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล ร่วมกับ ดร.พนม สีหาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เหลียวหลังแลหน้าขจัดโควิด-19 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ รวม 1,126 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25 เม.ย.-1 พ.ค.2563

หลังจากช่วงไวรัสโควิด-19 เริ่มระบาดจนถึงวันนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ให้คะแนน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องความตั้งใจทุ่มเททำงานแก้ปัญหาของ 8.24 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 รองลงมา คือ เกาะติดใส่ใจแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 ได้ 7.85 คะแนน ส่วนมาตรการแก้ปัญหา ได้ 5.29 คะแนน, การเยียวยาฟื้นฟูได้ 5.02 คะแนน และการเตรียมการรับมือปัญหาได้ 5.01 คะแนน
เมื่อถามถึงรัฐมนตรีที่มีผลงานการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนช่วงวิกฤตโควิด-19 พบประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.8 ชื่นชมมาตรการของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เรื่องการลดค่าไฟ, ลดราคาน้ำมัน, แจกแอลกอฮอล์ รองลงมาร้อยละ 51.2 คือ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จากมาตรการแจกเงิน ลดภาษี และอื่นๆ

ขณะที่ประชาชนร้อยละ 43.3 ชื่นชอบมาตรการลดค่าไฟ ช่วยค่าน้ำประปา และอื่นๆ ของนาย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รองลงมาร้อยละ 12.9 คือ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ จากมาตรการแจกเงิน และแก้ปัญหาภัยแล้ง คนสุดท้าย คือ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประชาชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 11.8 ชื่นชอบมาตรการแจกหน้ากากอนามัย และอื่นๆที่น่าพิจารณาคือ สิ่งที่คนไทยทำร่วมขจัดปัญหาโควิด-19 ได้ดีกว่าประเทศอื่น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.8 ระบุถึงมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ รองลงมา คือ ช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลกันเอง ตื่นตัว ตระหนักรู้ คนไทยเชื่อฟัง และทำตามมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และท้ายสุด คือ รัฐบาลจัดการได้ดี

ด้าน ดร.พนม สีหาบุตร ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ กล่าวว่า เมื่อแลไปข้างหน้าในการแก้ปัญหาโควิด-19 ร่วมกัน ทุกฝ่ายควรถือเป็นโอกาสสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้เป็นเศรษฐกิจสีเขียว คือ ช่วยกันลดมลภาวะด้วยการใช้พลังงานสะอาด เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงได้มากขึ้น

ที่สำคัญ คือ เลิกพิสูจน์และวัดค่าของประชาชนด้วยความยากจน แต่ให้คุณค่าของประชาชนอยู่ที่ความเป็นคนไทยที่เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ทุกคนต้องได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมและรัฐบาลควรกำหนดกรอบเวลาให้กระชับอย่าให้สงครามโควิด-19 ยืดเยื้อการสื่อสารเพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนให้มีประสิทธิภาพ จะช่วยลดความสับสนในข้อมูลให้เหลือน้อยลง เพื่อเร่งจบปัญหาโควิด-19 ในช่วงหน้าร้อนนี้ เพราะอาจเกิดการแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน โดยควรปรับกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการในพื้น โดบยึดความเป็นจริง และฟังเสียงของประชาชนเป็นหลัก