“กิ๊ก มยุริญ”แนะทางเจริญสติผู้ต้องขัง

2017-09-15 17:30:14

“กิ๊ก มยุริญ”แนะทางเจริญสติผู้ต้องขัง

นักแสดงสาว “กิ๊ก มยุริญ” บอกเล่าประสบการณ์และแนวทงในการเจริญสติผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร


เมื่อวันที่ 15 ก.ย. “กิ๊ก” มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ นักแสดงสาวผู้ฝึกฝนปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง ได้ไปบอกเล่าประสบการณ์และแนวทางในการเจริญสติให้ผู้ต้องขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครฟัง นับเป็นกัลยาณมิตร กัลยาณธรรม ผู้ที่มาร่วมปิดทองหลังพระกับทางเรือนจำ 


คนคุก คือ คนทุกข์ คนบาปที่เคยกระทำผิดกฎหมายบ้านเมือง บางคนถึงขั้นล่วงละเมิดในชีวิตหรือร่างกายของบุคคลอื่น เป็นบาปมหันต์ แต่กระนั้น มนุษย์ก็เป็นเวไนยสัตว์หรือสัตว์ที่สั่งสอนได้ แสงสว่างจากธรรมแม้เพียงรูเข็มก็อาจส่องทะลุไปถึงจิตใจอันมืดบอดให้สว่างขึ้นมาได้ ดังเช่นองคุลีมาลที่ฆ่าคนมาแล้ว 999 คน แต่เมื่อได้รับธรรมะจากพระโอษฐ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ คนคุกก็เช่นกัน เขาอาจรอแสงสว่างที่รอดเข้ามาอยู่ก็ได้ สาธุ
แท็กที่เกี่ยวข้อง