อภ.สำรองยาฟาวิพิราเวียร์ มีใช้ต่อเนื่องรักษาผู้ป่วยโควิด-19

2020-05-01 19:30:54

อภ.สำรองยาฟาวิพิราเวียร์ มีใช้ต่อเนื่องรักษาผู้ป่วยโควิด-19

Advertisement

อภ.สำรองยาฟาวิพิราเวียร์ มีใช้ต่อเนื่องในระยะยาวสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ​ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รอง ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า ในเดือน พ.ค. นี้จะมีการส่งมอบยาฟาวิพิราเวียร์ ( Favipiravir ) ซึ่งเป็นยาสำคัญตัวหนึ่งที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อมาสำรองเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้นจำนวน 303,860 เม็ด โดยเป็นการส่งมอบจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 103,860 เม็ด ที่เลื่อนการส่งมอบมาจากปลายเดือน เม.ย. และส่งมอบจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 200,000 เม็ด ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมียาฟาวิพิราเวียร์ใช้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวสำหรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้สำรองยาและเวชภัณฑ์ให้มีใช้อย่างเพียงพอในภาวะการระบาดของเชื้อ COVID-19ทั้งนี้ อภ.และกรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดซื้อไปแล้วจากแหล่งผลิต 2 แหล่งหลัก คือญี่ปุ่นเจ้าของสิทธิบัตรและจีนซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิตจากญี่ปุ่น รวมมีการได้จัดซื้อไปแล้วจำนวน 187,000 เม็ด และได้มีการกระจายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ สำหรับใช้ในการรักษาและสำรองที่โรงพยาบาลแล้วจำนวนประมาณ 100,000 เม็ด ปัจจุบันยังคงมียาสำรองในคลังขององค์การฯ จำนวนประมาณ 87,000 เม็ด


แท็กที่เกี่ยวข้อง