หน่วยราชการในพระองค์ ถวายพระพรชัยมงคล "ในหลวง-พระราชินี" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส

2020-05-01 17:00:11

หน่วยราชการในพระองค์ ถวายพระพรชัยมงคล "ในหลวง-พระราชินี" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส

หน่วยราชการในพระองค์ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 1 พ.ค. 2563

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.  เว็บไซต์สำนักพระราชวัง หน่วยราชการในพระองค์  www.royaloffice.th ได้ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส วันที่ 1 พ.ค. 2563 ความว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงใส่พระราชหฤทัยในสุขทุกข์ของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ ที่จะดูแลประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งเริ่มรุนแรงขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่เดือน ก.พ.2563 นั้น ทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานพระมหากรุณาและพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และสิ่งของอื่น ๆ ที่โปรดเกล้า ฯ ให้จัดหาและพระราชทานไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ และชุมชนแออัด ซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส วันที่ 1 พ.ค.2563   ขอถวายพระพรชัยมงคลให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชน ในความรับผิดชอบของ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตร การเย็บถุงพระราชทาน โดยกำลังพลกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์และครอบครัว
ทอดพระเนตรการสาธิตทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยวิทยากรกระบวนการ หลักสูตร Cloning โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

วิทยากร ฯ กราบบังคมทูลขั้นตอนการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งเป็นสูตรของวิทยากร ฯ โดยได้ศึกษา ขั้นตอนการทำเจลแอลกอฮอล์ สูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข


สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรการทำ Silk Screen ลงบนผ้า เพื่อนำมาเย็บเป็นถุงผ้าพระราชทาน

ทอดพระเนตรการเย็บถุงผ้าพระราชทานและพระราชทานคำแนะนำ
ทอดพระเนตรการพิมพ์ตัวอักษรลงบนถุงผ้า โดยใช้วิธี Silk Screen


ทอดพระเนตรการเย็บถุงผ้าพระราชทาน


กำลังพลกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์เย็บถุงผ้าพระราชทาน ที่จะนำมาบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค พระราชทานแก่ราษฎร

พล.อ.จักรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กราบบังคมทูล รายงานเรื่องการเย็บถุงผ้าพระราชทาน สำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค พระราชทานแก่ราษฎรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเย็บหน้ากากผ้า สำหรับเป็นตัวอย่างให้ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์นำไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มีพระราชปฏิสันถารกับผู้รับผิดชอบโครงการเย็บหน้ากากผ้า เพื่อวางแผนงานการผลิต สำหรับพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนขอบคุณเว็บไซต์  www.royaloffice.th

แท็กที่เกี่ยวข้อง