เลขาธิการ ครม. แจ้ง รมต.เรื่องงดการพระราชพิธีเดือน พ.ค.2563

2020-05-01 15:20:16

เลขาธิการ ครม. แจ้ง รมต.เรื่องงดการพระราชพิธีเดือน พ.ค.2563

เลขาธิการ ครม.แจ้ง รมต.เรื่อง งดการพระราชพิธีในเดือน พ.ค.2563

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีระพษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 1 พ.ค.2563  เรื่อง งดการพระราชพิธีในเดือน พ.ค.2563  เรียน รัฐมนตรีทุกท่าน  ระบุว่า ด้วยกองกิจการในพระองค์ 904 แจ้งว่า ตามที่สำนักพระราชวังไต้กำหนตการ พระราชพืธีในเดือน พ.ค.2563 ดังนี้  1. พระราชพิธีการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและการพระราชพิธีฉัตรมงคล เฉลิมราชสมบัติสิริรัชพรรษา วันที่ 2-4 พ.ค.2563 2" พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 6 และ 7 พ.ค.2563  3. พระราขพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 10 และ 11 พ.ค.2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร และประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โตยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.2563  จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2563 ด้วยสถานการณตังกล่าว จึงงตการพระราชพิธีข้างต้น จึงเรียนมาเพื่อโปรตทราบ


แท็กที่เกี่ยวข้อง