"หมอประกิต" ชี้ข่าวนิโคตินมีผลป้องกันโควิด-19 ไม่น่าเชื่อถือ

2020-05-01 13:40:52

"หมอประกิต" ชี้ข่าวนิโคตินมีผลป้องกันโควิด-19  ไม่น่าเชื่อถือ

Advertisement

"หมอประกิต" ชี้ข่าวนิโคตินจากการสูบบุหรี่ อาจจะมีผลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19  เกิดจากบริษัทบุหรี่สร้างภาพให้เกิดความหวังที่ไม่สามารถเป็นจริงได้ เพื่อให้คนสูบบุหรี่สูบต่อไป เตือนเสพข่าวสารต้องระมัดระวังอเป็นงานวิจัยที่มีแหล่งทุนจากบริษัทบุหรี่ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่น่าเชื่อถือ

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ  กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่า  นิโคตินจากการสูบบุหรี่ อาจจะมีผลป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19 ว่า บริษัทบุหรี่มีประวัติอันยาวนาน ออกข่าวสนับสนุนการทำวิจัยถึงประโยชน์ของนิโคตินในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการผลิตวัคซีนเลิกสูบบุหรี่ แต่ไม่เคยพบว่านิโคตินในยาสูบมีผลดีต่อทางการแพทย์เลย ล่าสุดบริษัทบุหรี่ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษก็ประกาศว่ากำลังพัฒนาวัคซีนเพื่อใช้ป้องกันโควิด-19 จากใบยาสูบ และพยายามที่จะเชิญชวนรัฐบาลอังกฤษเพื่อให้เข้าร่วมการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 นี้ แต่รัฐบาลอังกฤษไม่ตอบรับข้อเสนอดังกล่าว

ศ.นพ.ประกิต กล่าวต่อว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมยาสูบจึงเห็นตรงกันว่า การสร้างข่าวต่าง ๆ ของบริษัทบุหรี่เป็นการสร้างภาพและให้เกิดความหวังที่ไม่สามารถเป็นความจริงได้ เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่สูบต่อไปเท่านั้น ทั้งนี้ในข้อตกลงยอมความในคดีฟ้องร้องระหว่างอัยการรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา ที่เรียกร้องให้บริษัทบุหรี่ชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่รัฐต่าง ๆ เสียไป ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวบริษัทบุหรี่ต้องยุบสถาบันยาสูบและสถาบันวิจัยที่สนับสนุนโดยบริษัทบุหรี่ เพื่อไม่ให้บริษัทบุหรี่สนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างความสับสนถึงอันตรายของการสูบบุหรี่และควันบุหรี่มือสอง แต่ล่าสุดบริษัทบุหรี่ ก็ประกาศให้ทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัย และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ ๆ ซึ่งก็คือบุหรี่ไฟฟ้า ดังนั้นการพิจารณาข่าวสารงานวิจัยเรื่องบุหรี่และสุขภาพจึงต้องระมัดระวังว่าเป็นงานวิจัยที่มีแหล่งทุนจากบริษัทบุหรี่หรือไม่ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและไม่น่าเชื่อถือ