คงมติยกเลิกใช้ 2 สารเคมี 1 มิ.ย.

2020-05-01 08:29:40

คงมติยกเลิกใช้ 2 สารเคมี 1 มิ.ย.

Advertisement

คณะกรรมการวัตถุอันตรายยืนยันมติเดิมยกเลิกใช้ 2 สารเคมีทางการเกษตร 1 มิ.ย. 

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย ระบุว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายลงมติแบบเปิดเผยด้วยเสียงส่วนใหญ่ 17 เสียงเห็นด้วยกับการคงมติยกเลิกใช้และห้ามครอบครองสารเคมีทางการเกษตร 2 ชนิด ได้แก่ พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิ.ย.2563โดยไม่เลื่อนออกไปตามข้อเสนอของนายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่ต้องการให้เลื่อนการบังคับใช้ออกไปถึงสิ้นปี 2563  ส่วนวัตถุอันตรายไกลโฟเซตให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามมติคณะวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2561โดยการลงมติครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 24 คน จากทั้งหมด 28 คน ลงมติแบบเปิดเผยเห็นด้วย 17 คน ไม่เห็นด้วย 6 คน งดออกเสียง 1 คน  มีบางคนติดภารกิจจึงกลับออกไปก่อน 4 คน ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปศึกษาหาสารทดแทนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสต่อไป