"ศรีสุวรรณ"ค้านตัดต้นยางนา 100 ปีขยายถนน

2020-05-01 08:22:42

"ศรีสุวรรณ"ค้านตัดต้นยางนา 100 ปีขยายถนน

Advertisement

"ศรีสุวรรณ"ค้านแขวงทางหลวงยโสธรตัดต้นยางนา 100 ปีเพื่อขยายถนนแจ้งสนิท

เมื่อวันที่ 1 พ.คนายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ตามที่แขวงทางหลวงยโสธร กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม กำลังจะดำเนินโครงการขยายหรือปรับปรุงถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ตอนยโสธร-บ้านย่อ ระว่าง กม.182+600 ถึง กม.185+000 ซึ่งอาจจะต้องมีการตัดโค่นต้นยางนาอายุหลายร้อยปีออกไปจากแนวถนนดังกลาวหลายสิบต้น โดยได้ออกมาตีตราประทับเพื่อดำเนินการตัดโค่นต้นยางนาดังกล่าวออกไปจากแนวถนนแล้วนั้น  เนื่องจากตลอดแนวเส้นทางดังกล่าวมีต้นไม้ขนาดใหญ่อายุมากกว่า 100 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะต้นยางนา อันเป็นไม้หวงห้าม ประเภท ก. ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ซึ่งขึ้นเรียงรายอยู่สองฝั่งฟากถนนเป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ได้อนุรักษ์ รักษา และหวงแหนไว้เพื่อใช้เป็นร่มเงาในการเดินทางสัญจรตลอดมา แต่พบว่าแขวงการทางยโสธรกลับดำเนินการตีตราประทับต้นไม้เพื่อดำเนินการตัดฟันโค่นทำลายต้นยางนาดังกล่าวออกไป


"สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนจึงขอเรียกร้องไปยัง ผวจ.ยโสธร อธิบดีกรมทางหลวง และรมว.คมนาคม นายกรัฐมนตรี ได้โปรดสั่งให้มีการทบทวนการสั่งตัดต้นไม้ใหญ่ ไม้หวงห้ามดังกล่าวเสีย พร้อมตั้งกรรมการสอบสวน ว่าการเตรียมการตัดต้นไม้หวงห้ามดังกล่าวมีการรับฟังความเห็นของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดป่าไม้แล้วหรือไม่ การขยายหรือปรับปรุงถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 โดยการโค่นต้นยางนาอายุกว่า100 ปี ถือได้ว่าเป็นการทำลายสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนถนนโดยไม่ฟังเสียงประชาชน ทั้งๆที่การปรับปรุงหรือขยายถนนสามารถใช้เทคนิควิศวกรรมก่อสร้างถนนสามารถหลีกเลี่ยงได้ และปัจจุบันคนทั่วโลกได้หันมาดูแล รักษาและอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่กันแล้ว เพราะต้นไม้แต่ละต้นกว่าจะปลูก กว่าจะอนุรักษ์ให้ยืนต้นอยู่ได้ขนาดนี้ ได้สร้างคุณูปการให้กับประชาชนละสิ่งแวดล้อมมามากมายมหาศาล หากใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีในการตัดโค่นไป จะไปสอนลูกหลานให้รักต้นไม้ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร หากยังคงเดินหน้าตัดโค่นต้นยางนาดังกล่าวต่อไป สมาคมฯจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับชาวยโสธรและคนไทยทั้งประเทศในการยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อระงับโครงการฯดังกล่าวต่อไป" นายศรีสุวรรณ กล่าว