"จุฬาฯ"แจ้งขยายเวลาปิดที่ทำการถึง 31 พ.ค.นี้

2020-04-30 12:15:54

"จุฬาฯ"แจ้งขยายเวลาปิดที่ทำการถึง 31 พ.ค.นี้

Advertisement

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันโควิด-19 ถึง 31 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามในประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีใจความ ว่า สืบเนื่องจากรัฐบาล ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2563

ส่งผลให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเคยออกประกาศขยายเวลาการปิดที่ทำการที่ตั้งทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และนอกเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราวไปไปก่อนหน้านี้ ขอแจ้งขยายเวลาการปิดที่ทำการไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงแท็กที่เกี่ยวข้อง