ทุ่ม 2 หมื่นล้านสร้างจุดจอดแล้วจร 42 แห่ง

2017-09-15 15:15:50

ทุ่ม 2 หมื่นล้านสร้างจุดจอดแล้วจร 42 แห่ง

Advertisement

กระทรวงคมนาคมทุ่ม 2 หมื่นล้านก่อสร้างจุดจอดแล้วจรใน กทม. และปริมณฑล 42 แห่ง แล้วเสร็จในปี 2572

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วย รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงรายละเอียดโครงการจัดทำระบบจอดแล้วจร ว่า ขณะนี้ไ้ด้ปิดรับความคิดเห็น เพื่อเตรียมแผนปรับปรุงและพัฒนา และก่อสร้างจุดจอดแล้วจรใน กทม. และปริมณฑลเพิ่มเติมให้เป็น 42 จุด จากเดิมที่มีพื้นที่จอดรถ ในบริเวณจุดเชื่อมต่อตามแนวรถไฟฟ้า 25 แห่ง รองรับรถได้ประมาณ 10,000 คัน โดยจะออกแบบเป็นทั้งลานจอดรถ ,อาคารจอดแล้วจร , ใช้พื้นที่ในศูนย์การค้าที่อยู่ใกล้เคียง พร้อมทั้งจะพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ควบคู่ไปด้วย คาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาท คาดว่าแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2572 รองรับรถได้กว่า 43,000 คัน 

แท็กที่เกี่ยวข้อง