“บีอาร์เอ็น”ปฏิเสธร่วมกลุ่มพูดคุยสันติสุข

2017-09-15 15:00:31

“บีอาร์เอ็น”ปฏิเสธร่วมกลุ่มพูดคุยสันติสุข

“อับดุลเลาะห์ แวมานอ” ผู้นำบีอาร์เอ็น ยืนยันไม่ร่วมกับกลุ่มมาราปัตตานี พูดคุยสันติสุขกับรัฐบาล

นิวทีวีได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูง ถึงความคืบหน้าในการพูดคุยสันติสุขที่มาเลเซียเมื่อวันที่ 14 ก.ย. ซึ่งเป็นการหารือของหัวหน้าคณะทำงานทางเทคนิคของมาราปัตตานี และรัฐบาล ที่มี พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะ ยืนยันว่า นายอับดุลเลาะห์ แวมานอ ผู้นำขบวนการบีอาร์เอ็นได้ปฏิเสธข้อเสนอของ ดาโต๊ะ ซัมซามิน ผู้อำนวยความสะดวกมาเลเซียที่เรียกร้องให้อับดุลเลาะห์ แวมานอ เข้าร่วมในการพูดคุยสันติสุขกับกลุ่มมาราปัตตานี ซึ่งเป็นไปตามข้อเรียกร้องของฝ่ายไทยที่ต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมในการพูดคุยกับกลุ่มมาราปัตตานี

มีรายงานว่า นายอับดุลเลาะห์ แวมานอ ไม่ต้องการร่วมพูดคุย เนื่องจากมีความขัดแย้งกับอาวัง ยาบะ ประธานมาราปัตตานี ซึ่งเป็นสมาชิกบีอาร์เอ็นในปีกของฝ่ายการเมือง และยังเห็นว่าตัวแทนของกลุ่มก่อความไม่สงบอื่นๆในมาราปัตตานี ทั้งกลุ่มพูโล และบีไอพีพี ไม่มีศักยภาพทางทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงไม่สมควรมาเป็นตัวแทนพูดคุยกับรัฐบาล

Advertisement
ในการพูดคุยเมื่อวันที่ 14 ก.ย. มีวาระพูดคุยในเรื่องเลือกพื้นที่ปลอดภัย 1 อำเภอจาก 5 อำเภอใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ เจาะไอร้อง ศรีสาคร ของนราธิวาส รามัน กรงปีนัง จ.ยะลา และ สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมีรายงานว่า มาราปัตตานียังไม่พร้อมในการเสนอพื้นที่ปลอดภัย โดยฝ่ายไทยขอให้เป็นการตัดสินใจของมาราปัตตานีในการกำหนดพื้นที่

นอกจากนี้ทางมาราปัตตานียังได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณาปล่อยตัวสมาชิกคนสำคัญของบีอาร์เอน 3 คนที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวในเรือนจำ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขและการร่วมกันรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอปลอดภัย ที่ตัวแทนจากรัฐบาลและมาราปัตตานีจะร่วมรักษาความปลอดภัยกับภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการพูดคุยสันติภาพระยะแรก ทดสอบศักยภาพทางทหารของกลุ่มมาราปัตตานี ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ก่อนเดินหน้าการพูดคุยในระยะที่สอง

Advertisement
แท็กที่เกี่ยวข้อง