กสทช.ลุยเก็บภาษีผู้ให้บริการ OTT

2017-09-14 16:20:54

กสทช.ลุยเก็บภาษีผู้ให้บริการ OTT

กสทช.เตรียมเก็บภาษีผู้ให้บริการสื่อสารแพร่ภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ OTT

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.นายฐากร ตัณฑ์สิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงผลการประชุมหารือเกี่ยวกับบริการสื่อสารแพร่ภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต ( Over the Top : OTT) ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมจากประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศอาเซียน และผู้ให้บริการ OTT เมื่อวันที่ 12-13 ก.ย.ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการณ์เบื้องต้นที่จะกำหนดกรอบการทำงาน เน้นส่งเสริมและกำกับดูแลระหว่างอุตสาหกรรมและระหว่างองค์กรกำกับดูแลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งผลประโยชน์ของประเทศด้านภาษี โดยให้แต่ละประเทศกำหนดแนวทางจัดเก็บภาษีจากผู้ให้บริการ OTT ให้สอดคล้องกับกฎหมายแต่ละประเทศ โดย กสทช. จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดเก็บภาษีที่ชัดเจน

นายฐากร กล่าวต่อว่า สำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค รวมทั้งการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม จะออกเป็นกฎเกณฑ์ร่วมกัน โดยผู้ให้บริการ OTT ทำข้อปฏิบัติของ OTT ของแต่ละประเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายแต่ละประเทศ เพื่อให้ผู้ให้บริการ OTT ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เดียวกัน ทั้งนี้จะนำแนวทางทั้งหมด เสนอต่อที่ประชุม กสทช. รับทราบและดำเนินการให้สอดคล้องกันต่อไป

Advertisement
แท็กที่เกี่ยวข้อง