หัวหินจ่อสร้างวงเวียนลดปัญหาจราจรโค้งพระจันทร์

2020-04-24 16:00:07

หัวหินจ่อสร้างวงเวียนลดปัญหาจราจรโค้งพระจันทร์

เทศมนตรีเมืองหัวหินจ่อสร้างวงเวียนลดปัญหาจราจรโค้งพระจันทร์


เมื่อวันที่ 24 เม.ย. นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือรูปแบบการจัดการจราจรบริเวณสามแยกโค้งพระจันทร์ เขตเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่คับคั่งเนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนสายหัวหิน-หนองพลับ ถนนคันคลองชลประทาน และถนนอ่างน้ำ โค้งพระจันทร์ ซึ่งแต่ละวันมีปริมาณรถจำนวนมาก โดยที่ประชุมได้วางไว้ 2 แนวทางคือ การจัดการจราจรแบบวงเวียน และ ใช้ระบบไฟสัญญาณควบคุมจราจร ภายหลังร่วมกันอภิปรายถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบแล้ว พบว่าการจัดการจราจรแบบใช้ไฟสัญญาณควบคุมจราจรจะทำให้การจราจรในช่วงเร่งด่วนเกิดการตัดขัดได้ ส่วนการจราจรรูปแบบวงเวียนจะทำให้การจราจรคล่องตัวได้ดีกว่า จึงสรุปให้จัดการจราจรบริเวณสามแยกโค้งพระจันทร์เป็นรูปแบบวงเวียนสำหรับรูปแบบการจราจรแบบวงเวียน กำหนดให้วงเวียนมีความกว้างรัศมี 14 เมตร ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างทางเชื่อมถนนคันคลองชลประทาน กับถนนหัวหิน-หนองพลับ ออกแบบให้มีท่อระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนไหลลงสู่บ่อพัก และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำหากมีน้ำฝนในปริมาณมาก ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่ไหล่ทางรอบวงเวียนและที่กลางวงเวียนออกแบบให้มีสัญลักษณ์ของเมืองหัวหินติดตั้งไว้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหัวหิน ใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองหัวหินก่อสร้างกว่า 10 ล้านบาท มีเขตทางหลวงประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างวงเวียนดังกล่าวได้ราวกลางปี 2563 นี้


แท็กที่เกี่ยวข้อง