“มีชัย”ครวญ ก.ม.ลูกหืดขึ้นคอ

2017-09-14 15:50:16

“มีชัย”ครวญ ก.ม.ลูกหืดขึ้นคอ

Advertisement

“มีชัย"วอนอย่าถามผูกมัดเลือกตั้งปี 2561 ครวญร่างกฎหมายลูกหืดขึ้นคอใกล้ครบกำหนด 240 วัน ยันการสรรหา กกต.ไม่สะดุด

เมื่อวันที่14 ก.ย. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ใช้เวลา 149 วัน กว่าจะบังคับใช้จะกระทบต่อโรดแม็ปเลือกตั้งหรือไม่ ว่า โรดเม็ปไม่ได้มีอะไรมาก 1. กรธ. ต้องทำกฎหมายลูกทั้งหมดให้เสร็จภายใน 240 วัน 2.เมื่อกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับเลือกตั้ง 4 ฉบับ ประกาศใช้ จึงเริ่มนับหนึ่งกำหนดวันเลือกตั้ง จะเห็นว่ากรอบเวลาทำกฎหมายลูกกำหนดชัด แต่วันเริ่มนับหนึ่งกำหนดวันเลือกตั้งไม่ได้ตายตัว ตอนนี้ กรธ.อยู่ระหว่างการจัดทำร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีการตั้งที่ปรึกษา กรธ.เพิ่ม 3 คน มาดูร่างกฎหมาย ป.ป.ช. ก็มาช่วยกันชี้แนะ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พอคนมากขึ้นก็ใช้เวลามากขึ้น แต่ต้องเสร็จภายในเดือนก.ย.นี้ จากนั้นจึงทำร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ต่อ แล้วส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต้นเดือนธ.ค. ก่อนครบกำหนด 240 วัน ประมาณ 1-2 วัน เพื่อเป็นการเผื่อเหลือเผื่อขาด

เมื่อถามว่า การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นปลายปี 2561 ได้หรือไม่ นายมีชัย กล่าวว่า อย่าถามแบบนี้ มันจะไปผูกมัด แล้วกระทบกับคนอื่นที่ต้องทำงาน โดยมีกำหนดเวลาของตัวเอง ทุกฝ่ายต้องรู้เวลา ซึ่งก็เห็นแล้วว่า การทำกฎหมายลูกไม่ได้ง่ายเหมือนที่พูดกัน ตอนนี้ก็หืดขึ้นคอกันหมดแล้ว
นายมีชัย กล่าวว่า สำหรับ พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต.ที่ประกาศใช้ กกต.ที่มีอยู่ก็ทำหน้าที่รักษาการนั้น สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ อาจออกระเบียบที่เกี่ยวเนื่องกับ พ.ร.ป.ในเบื้องต้นได้ แต่พอสรรหา กกต.ชุดใหม่เข้ามา ก็อาจคิดไม่เหมือนกันแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ ส่วนเจ้าหน้าที่ กกต.หากติดขัดตรงไหน ก็มาขอคำแนะนำจากกรธ.ได้ หาก กรธ.ยังอยู่ เช่น ผู้ตรวจการเลือกตั้ง แม้จะยังไม่มีการเลือกตั้ง ก็ควรคิดกลไกการคัดสรรไปก่อน โดยการสรรหา กกต.ชุดใหม่ ภายใน 90 วัน จะไม่มีเหตุสะดุด เนื่องจากกฎหมายระบุให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ชี้ขาด เชื่อว่า กกต.ชุดใหม่ที่เข้ามาจะไม่มีปัญหาในการจัดการเลือกตั้ง แต่อาจต้องทำงานหนักกันแบบลิ้นห้อยหน่อย