นักเรียนคนเก่งเมืองสองแคว สอบติดแพทย์ 4 สถาบัน

2017-03-25 17:25:58

นักเรียนคนเก่งเมืองสองแคว สอบติดแพทย์ 4 สถาบัน

Advertisement

นักเรียนเก่งเมืองสองแคว สอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม 100 คะแนน สอบติดแพทย์ถึง 4 สถาบัน เผยเคล็ดลับเวลาเรียนต้องตั้งใจเรียน ทบทวนวิชาเรียนเมื่อกลับถึงบ้าน

นางสาวพิมรักษ์ บารมี นักเรียนชั้น ม. 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก สามารถทำคะแนนสอบโอเน็ต ในวิชาคณิตศาสตร์ ได้เต็ม 100 คะแนน สามารถสอบติดแพทย์ ถึง 4 สถาบันด้วยกัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นอันดับ 1 ของคณะแพทย์  และสุดท้ายสอบติดแพทย์ศิริราช โดยเลือกเรียนแพทย์ที่ศิริราช

นางสาวพิมรักษ์ เผยความรู้สึกว่าดีใจมาก ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและครอบครัว เคล็ดลับไม่มีอะไรมาก เพียงแค่ตั้งใจเรียน และเมื่อกลับถึงบ้านทบทวนวิชาเรียนที่เรียนมา ส่วนการเตรียมตัวสอบ ก่อนสอบ 2 สัปดาห์จะเน้นทำโจทย์ จับเวลาและเน้นการทำโจทย์เก่า ๆ ของโอเน็ต