สรรเสริญ ตอกกลับนักการเมืองวิจารณ์ แจงรัฐบาลไม่ละเลยโครงการคมนาคม

2017-03-25 16:35:55

สรรเสริญ ตอกกลับนักการเมืองวิจารณ์ แจงรัฐบาลไม่ละเลยโครงการคมนาคม

Advertisement

โฆษกฯ แจง รัฐบาลไม่ละเลยการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค เดินหน้าลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วสูงในประเทศเชื่อมต่อเพื่อนบ้านตามแผน เน้นดำเนินการด้วยความรอบคอบ ย้ำประเทศชาติต้องมาก่อน


พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่มีนักการเมืองออกมาวิจารณ์รัฐบาลว่าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไม่มีความเชื่อมโยงระดับภูมิภาค ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ทั้งการเชื่อมโยงคนกับคน โครงสร้างพื้นฐาน กฎกติกา และความร่วมมือในทุกด้าน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างกัน ควบคู่กับการสร้างความพร้อมภายในประเทศ
“ในปี 2560 รัฐบาลมีแผนลงทุนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 4 สาย คือ กทม.-นครราชสีมา (ภายใต้ความร่วมมือไทยจีน) กทม.-พิษณุโลก (ภายใต้ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น) กทม.-ระยอง และ กทม.หัวหิน และจะเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต เช่น สายกทม.-นครราชสีมา จะก่อสร้างเพิ่มเติมไปยังหนองคาย เพื่อเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว เข้าสู่จีนและยุโรป นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมยังมีแนวคิดที่จะเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟความเร็วสูง กทม.-กัวลาลัมเปอร์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม”
ขณะเดียวกัน สนง.นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ยังได้เสนอโครงการรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (รถไฟไฟฟ้า) ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ผ่านคณะกรรมการการรถไฟฯ กระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรี เพื่อให้พิจารณาในเร็ว ๆ นี้ จึงเห็นได้ว่ารัฐบาลไม่ได้ละเลยเรื่องการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในระดับภูมิภาค
“ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของแผนที่กำหนดไว้ว่า เราจะเชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ อย่างไร แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ประเทศชาติและประชาชนได้ประโยชน์ พร้อมทั้งดูศักยภาพของตัวเองด้วย โดยการลงทุนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟประเภทอื่นต้องให้ความสำคัญกับคนในประเทศก่อน เมื่อแต่ละพื้นที่มีความแข็งแกร่งและเชื่อมโยงกันแล้วก็จะต่อยอดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาเพราะเป็นโครงการใหญ่ มีความซับซ้อน และใช้งบประมาณสูง”