ห้ามพก"ยาหอม 5 เจดีย์"เข้าเนเธอร์แลนด์

2017-09-12 17:00:50

ห้ามพก"ยาหอม 5 เจดีย์"เข้าเนเธอร์แลนด์

Advertisement

ศุลกากรเนเธอร์แลนด์ ห้ามนำยาหอมตรา 5 เจดีย์ เข้าประเทศ เหตุมีส่วนผสมของพืชต้องห้ามตามอนุสัญญาไซเตส

เฟซบุ๊กกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โพสต์แจ้งไปยังคนไทยที่กำลังจะเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ ว่า ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ศุลกากรเนเธอร์แลนด์ มีความเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าของเนเธอร์แลนด์และของสหภาพยุโรป รายการสิ่งของต้องห้ามที่ควบคุมการนำเข้ามีเป็นจำนวนมาก บางรายการเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ หากวินิจฉัยพบว่าเข้าข่ายการกระทำผิดก็จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหา แต่ผู้โดยสารมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ข้อกล่าวหาและร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ศุลกากร

สำหรับยาหอมตรา 5 เจดีย์ เป็นยาสมุนไพรและยาจีน ที่มีส่วนผสมของพืชต้องห้ามที่ใกล้จะสูญพันธุ์ตามอนุสัญญาไซเตสการนำเข้าต้องมีใบอนุญาต ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดูจากส่วนผสมตามที่ปรากฏบนฉลากเป็นสำคัญ

ขณะเดียวกันศุลกากรเนเธอร์แลนด์ จะเข้มงวดกับการนำเข้าสิ่งของต้องห้าม ควบคุมตามอนุสัญญาไซเตส ได้แก่ สิ่งของที่มีส่วนประกอบจากเสือหรือแมวขนาดใหญ่ จระเข้(หากนำเข้าเกินกว่า 3 ชิ้น) และตะกวด วรนุช ที่จะต้องมีใบอนุญาตนำเข้ามาแสดงทุกครั้งนอกจากนี้ยังได้เพ่งเล็งและเข้มงวดกับชาวเนเธอร์แลนด์ หรือผู้มีถิ่นพำนักในเนเธอร์แลนด์ ที่เดินทางมาจากประเทศไทย มากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย โดยจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษกับการนำเข้าสิ่งของต้องห้ามประเภท (1) อาวุธ (2) กล้วยไม้ที่มีรากติดมาด้วย( (3) เงินสดติดตัวเกินกว่า 10,000 ยูโร ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (4) ยาสมุนไพร ยาจีน (5) การนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่ารวมกันแล้วมากกว่า 430 ยูโร จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยาหอมตรา 5 เจดีย์ ทำไมเนเธอร์แลนด์ห้ามเข้า http://www.newtv.co.th/news/5392