7 ข้อปฏิบัติสงกรานต์ 2563 ห่างไกลไวรัสโควิด-19

2020-04-13 12:15:26

7 ข้อปฏิบัติสงกรานต์ 2563 ห่างไกลไวรัสโควิด-19

Advertisement

การเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ดูเหมือนจะเงียบเหงากว่าทุกปี ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงสร้างความหวาดผวาให้กับผู้คนทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงทั่วโลก ดังนั้นเพื่อให้เราทุกคน ทุกครอบครัว ปลอดภัยจากโรคร้ายดังกล่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.จึงขอแนะนำข้อพึงปฏิบัติและขอความร่วมมือประชาชนงดทำ 7 สิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 ดังต่อไปนี้

1. งดเล่นสาดน้ำ

2. งดจัดงานสงกรานต์ทุกประเภท
3. งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

4. งดเดินทางกลับภูมิลำเนา5. งดเข้าร่วมกิจกรรมคนจำนวนมากหรือเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเด็ดขาด

6. งดการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ทุกกรณี

7. งดใกล้ชิด ควรเว้นระยะห่างทุกกิจกรรม