ฝนช่วยชีวิตชาวชุมแพ มีปริมาณน้ำผลิตประปา

2020-04-09 11:42:18

ฝนช่วยชีวิตชาวชุมแพ มีปริมาณน้ำผลิตประปา

Advertisement

ฝนตกช่วยชีวิตชาวชุมแพ มีปริมาณน้ำเพียงพอผลิตประปาหลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.  ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณคลองส่งน้ำลำเชิญบ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เหนือประตูระบายน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พรม-เชิญ สำนักงานชลประทานที่6 กรมชลประทาน พบว่าเหนือประตูเขื่อนยังคงมีปริมาณน้ำดิบกักเก็บอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา รวมถึงน้ำกักเก็บภายในแก้มลิงกุดแคน ก็อยู่ในระดับปกติเช่นกัน ทำให้การประปาส่วนภูมิภาคยังคงมีน้ำดิบเพียงพอที่จะผลิตน้ำประปาให้ประชาชนชาว อ.ชุมแพและใกล้เคียงได้ใช้สอย หลังจากช่วงที่ผ่านมาเกิดวิกฤตหนัก น้ำดิบแห้งขอดจนทำให้ไม่มีน้ำดิบผลิตน้ำประปา ก่อนประสานขอน้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์เพื่อมาเติมน้ำในลำน้ำเชิญเพื่อไว้ผลิตน้ำประปาเท่านั้น ส่วนภาคการเกษตรยังคงงดเนื่องจากปริมาณน้ำยังมีไม่มากเพียงพอ จนกว่าจะถึงฤดูฝน


ด้านนายเรืองโชค ชัยดำรงค์กุล ผอ.ส่งน้ำบำรุงรักษาพรมเชิญ เปิดเผยว่า ขณะนี้เขื่อนจุฬาภรณ์ มีน้ำในเขื่อนอยู่ที่ 38.82 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23.72 เปอร์เซ็นต์ ของความจุเขื่อนและมีน้ำใช้การได้เหลืออยู่ 1.6 ล้าน ลบ.ม. หรือ 1.26 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำที่ใช้การได้ ดังนั้นในที่ประชุมจึงมีมติว่า น้ำใช้การที่เหลืออยู่ของเขื่อนจุฬาภรณ์ทั้งหมด จะส่งมาให้ลำน้ำเชิญ 1 ล้าน 6 แสน ลบ.ม.ซึ่งจะมีการส่งน้ำในรอบสุดท้ายวันที่ 16 เม.ย.63 นี้ คาดว่าจะสามารถใช้ได้ประมาณ 25 วัน ถึงวันที่ 11 พ.ค.63 หลังจากนั้นก็จะดึงน้ำจากแก้มลิงทั้ง 2 แห่ง คือ แก้งลิงกุดแคนและแก้มลิงหนองบัวมาช่วยผลิตน้ำประปา ซึ่งก็จะได้อีกประมาณ 16 วัน เมื่อรวมแล้วน่าจะมีน้ำใช้ถึงวันที่ 27 พ.ค.63 ก็น่าจะถึงฤดูฝนพอดี สำหรับการผลิตน้ำประปาของประปาส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพนั้น ปกติจะมีการใช้น้ำดิบผลิตประมาณ วันละ 2 หมื่น ลบ.ม. แต่เนื่องจากช่วงต้นปีที่ผ่านมาเกิดภาวะแล้ง จึงได้มีการลดการผลิตลงเหลือวันละ 1 หมื่น 7 พัน ลบ.ม ซึ่งก็เพียงพอต่อการใช้น้ำของ อ.ชุมแพ


ขณะที่นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า รู้สึกโล่งใจขึ้นมาก หลังจากที่ผ่านมา อ.ชุมแพประสบปัญหาภัยแล้งหนักสุดในรอบหลายปี ไม่มีน้ำดิบในการผลิตประปา ทางอำเภอก็พยายามบูรณาการร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องน้ำกันอย่างจริงจัง ทั้งหาแหล่งน้ำดิบ ขุดเจาะบ่อบาดาล รวมถึงขอน้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์ เพื่อมาเติมน้ำในลำน้ำเชิญไว้ผลิตน้ำประปา ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำดิบในลำน้ำเชิญยังคงมีปริมาณที่เพียงพอในการผลิตน้ำประปา เนื่องจาก 2 - 3 วันที่ผ่านมามีฝนตกในพื้นที่ ทำให้มีปริมาณน้ำฝนไหลลงลำคลอง และยังมีน้ำสำรองแก้มลิงกุดแคน อ่างเก็บน้ำหนองบัว รวมถึงน้ำก้อนสุดท้ายที่เขื่อนจุฬาภรณ์จะส่งให้ จึงคาดว่าจะมีน้ำประปาใช้ตลอดทั้งปี จนกว่าจะถึงฤดูฝน อย่างไรก็ตามอยากฝากถึงประชาชน ในพื้นที่ โปรดช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อให้เรามีน้้ำตลอดทั้งปี