"ในหลวง-พระราชินี"พระราชทานสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนโควิด-19

2020-04-09 10:23:07

"ในหลวง-พระราชินี"พระราชทานสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนโควิด-19

Advertisement

ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พระราชทานสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนของพสกนิกร

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. เพจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความระบุว่า ในหลวงและพระราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 จึงทรงมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพสกนิกรของพระองค์


ขอบคุณเพจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒