"ศิริราช"พักการเรียน นศ.แพทย์ ตั้งกรรมการสอบจริยธรรม

2017-09-11 16:10:18

"ศิริราช"พักการเรียน นศ.แพทย์ ตั้งกรรมการสอบจริยธรรม

“ศิริราช” มีมติพักการเรียนนักศึกษาแพทย์ถูกกล่าวหาวางยาสุนัขเรียกร้องเงินประกันพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรม

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการแถลงข่าวเรื่อง “นักศึกษาแพทย์ถูกกล่าวหาการทำร้ายสุนัข และเรียกร้องเงินประกัน” ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 รพ.ศิริราช โดยระบุว่า จากการประชุมคณะกรรมการประจำ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วาระพิเศษ วันที่ 11 ก.ย. 2560 เวลา 11.30-13.00 น. มีมติ ดังนี้

1.ให้นักศึกษาแพทย์ที่ถูกกล่าวหา พักการศึกษาตั้งแต่บัดนี้จนกว่าผลการตัดสินการดำเนินการตามข้อ 2, 3 และ 4 จะสิ้นสุด 

2.ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางจริยธรรมกับนักศึกษาดังกล่าว หากประเมินแล้วมีผลตัดสินว่ามีความผิดทางจริยธรรมจริง ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะดำเนินการส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อดำเนินการต่อไป ตามเกณฑ์ความผิดด้านจริยธรรม

3.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะเฝ้าติดตามการรักษาปัญหาด้านจิตใจอย่างใกล้ชิด หากการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจได้รับการประเมินว่า มีความรุนแรงขัดต่อการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ ก็จะเสนอมหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาให้พ้นสภาพนักศึกษา

4.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะเฝ้าติดตามความคืบหน้าของกระบวนการยุติธรรม หากมีผลทางอาญาเป็นที่สิ้นสุดและมีความผิด ก็จะเสนอมหาวิทยาลัยมหิดลให้พิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

Advertisementทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะดำเนินการด้วยความละเอียด รอบคอบ แก่ทุกฝ่าย โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักกระบวนการยุติธรรม 

ขอบคุณภาพเฟซบุ๊ก : Jakkarin Riangngoen


“ศิริราช”แถลง นศ.แพทย์ย้ำคิดย้ำทำ http://www.newtv.co.th/news/5327


Advertisement