“ชินวรณ์” หนุนเยียวยาเกษตรกรเดือนละ 5 พัน 6 เดือน

2020-04-09 09:03:32

“ชินวรณ์” หนุนเยียวยาเกษตรกรเดือนละ 5 พัน 6 เดือน

Advertisement

“ชินวรณ์” หนุนเยียวยากลุ่มเกษตรกรเดือนละ 5,000 บาท 6 เดือน เน้นส่งเสริมทำเกษตรครัวเรือน ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รองประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงการเยียวยากลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 และภัยแล้ง จำนวน 8 ล้านครอบครัว ว่า หลังจากได้ติดตามข้อเสนอของ รมว.คลังในการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้มีอาชีพเกษตรกร แม้ขณะนี้จะยังไม่ชัดเจนเรื่องจำนวนเงินและเงื่อนเวลา เรื่องนี้ตนขอสนับสนุน พร้อมทั้งขอเสนอแนวทางดังต่อไปนี้  1. กลุ่มอาชีพเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาติประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ สินค้าเกษตรราคาถูกมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ภาวะวิกฤตภัยแล้งยาวนาน เมื่อมีปัญหาโควิด-19 ทำให้หนี้สินครัวเรือนท่วมตัว จึงต้องเร่งเยียวยาเป็นพิเศษ  2. ให้ช่วยเหลือเยียวยากับกลุ่มเกษตรกรที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือมีบัญชีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)อยู่แล้ว เป็นรายครอบครัวประมาณ 8 ล้านครัวเรือน  3.ควรแบ่งจ่ายให้เป็นรายเดือน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน เหมือนกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลให้ลงทะเบียนและเริ่มดำเนินการช่วยเหลือไปแล้ว  และ 4. ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือนำเงินดังกล่าวมาทำเกษตรครัวเรือน เพื่อดำเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อเนื่องต่อไปด้วย