ชะลอนำเข้า-ส่งออก "ม้า-ลา-ล่อ-อูฐ"สกัดกาฬโรคแอฟริกาในม้า

2020-04-09 08:21:33

ชะลอนำเข้า-ส่งออก "ม้า-ลา-ล่อ-อูฐ"สกัดกาฬโรคแอฟริกาในม้า

Advertisement

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมปศุสัตว์ ชะลอการนำเข้า ส่งออก นำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ ซากสัตว์ ประเภทม้า ลา ล่อ อูฐ หลังเกิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าระบาดที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ กรมปศุสัตว์  เรื่อง ชะลอการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์ ประเภทม้า ลา ล่อ และอูฐ พ.ศ. 2563  ลงนามโดยนายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ระบุว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ในท้องที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กรมปศุสัตว์จึงได้รายงานไปยังองค์การสุขภาพสัตว์โลก ซึ่งโรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุจากการนำสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคหรือซากสัตว์ ซึ่งป่วยหรือตายด้วยโรคระบาดดังกล่าวไปยังท้องที่ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการป้องกัน ดังนั้น จึงให้ชะลอการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ประเภท ม้า ลา ล่อ และอูฐ ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป