สู้โควิด-19 ผู้ก่อตั้ง Twitter ทุ่มเงินพันล้านดอลลาร์ บริจาคก้อนใหญ่ที่สุดในโลก

2020-04-09 12:00:56

สู้โควิด-19  ผู้ก่อตั้ง Twitter ทุ่มเงินพันล้านดอลลาร์ บริจาคก้อนใหญ่ที่สุดในโลก

Advertisement

ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงของ Twitter ประกาศจะให้เงินช่วยเหลือการต่อสู้กับโควิด-19 เป็นจำนวน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐผ่านกองทุนการกุศลของเขา คิดเป็นเงินไทยประมาณ 3.28 หมื่นล้านบาท  คาดว่าน่าจะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สุดในโลกที่บริจาคช่วย โควิด-19


แจ็ค ดอร์ซีย์ (Jack Dorsey) ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงของ Twitter ประกาศจะให้เงินช่วยเหลือการต่อสู้กับโควิด-19 เป็นจำนวน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐผ่านกองทุนการกุศลของเขา คิดเป็นเงินไทยประมาณ 3.28 หมื่นล้านบาท


"ดอร์ซีย์"  กล่าวในทวีตของว่า การบริจาคจะทำโดยการโอนหุ้นของเขาในระบบการชำระเงินแบบดิจิทัล Square ไปยังบริษัท Start Small ของเขา โดยเงินที่บริจาคทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนสินทรัพย์ถึงประมาณ 28% ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่เขามี“ทำไมต้องทำตอนนี้น่ะหรือ? ความต้องการเร่งด่วนมากขึ้น และผมต้องการเห็นผลสะเทือนในช่วงชีวิตของผม” ดอร์ซีย์ กล่าว
"ผมหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำสิ่งที่คล้ายกัน ชีวิตนั้นสั้นเกินไป ดังนั้นเราจะต้องทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ในวันนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้คนในตอนนี้"การบริจาคครั้งนี้อาจเป็นการมอบเงินก้อนใหญ่ที่สุดจากบุคคลเพียงคนเดียวเพื่อต่อสู้กับโควิด-19


"ดอร์ซีย์" กล่าวว่า หลังจากสิ้นสุดการระบาดของโรค กองทุนจะมุ่งเน้นไปที่สุขภาพและการศึกษาสำหรับเด็กผู้หญิงและความพยายามก่อผลักดันแนวคิดรายได้ขั้นพื้นฐานสากล เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนมีรายได้ประจำแม้ว่าจะมีงานหรือไม่มีก็ตาม

ทั้งนี้ สินทรัพย์สุทธิของดอร์ซีย์อยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านเหรียยญสหรัฐ ซึ่งรวมถึงสัดส่วนการถือหุ้นใน Twitter และ Square

ส่วนผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายอื่นได้ให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงินเช่นกัน แต่ตัวเลขน้อยกว่าแจ็ค ดอร์ซีย์มาก เช่น เจฟ เบสซอส (Jeff Bezos) ผู้ก่อตั้ง Amazon ได้ให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐส่วน มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) แห่ง Facebook ได้เสนอเงินมากกว่า 25 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อช่วยเหลือการวิจัยผ่านมูลนิธิ Bill & Melinda Gates ของ บิล เกตส์และภรรยา เมื่อเดือนที่แล้วมูลนิธิเกตส์ให้เงินสนับสนุนการวิจัยจำนวน 125 ล้านเหรียญสหรัฐ
Photo by Justin TALLIS / AFP