รพ.จุฬาภรณ์ให้คำปรึกษาโรคมะเร็งผ่านไลน์

2020-04-08 20:20:22

รพ.จุฬาภรณ์ให้คำปรึกษาโรคมะเร็งผ่านไลน์

Advertisement

รพ.จุฬาภรณ์เปิดช่องทาง“รักษาแบบมีระยะห่าง” ปรึกษาโรคมะเร็งผ่านไลน์ ลดการมา รพ.เพื่อสุขภาพของทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด-19)  เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รพ.จุฬาภรณ์จึงได้มีการปรับใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยแบบมีระยะห่าง รวมถึงลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นเพื่อเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย รพ.จุฬาภรณ์ และลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากการเผชิญหน้า ของทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษาพยาบาลทุกส่วนงาน

บริการปรึกษาโรคมะเร็งผ่าน LINE Official Account รพจุฬาภรณ์ .ทั้งผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่และผู้ป่วยมะเร็งเก่าที่มีนัดรับบริการรักษาด้านต่างๆ อาทิ ให้ยาเคมีบำบัด ติดตามอาการ ผ่าตัดมะเร็ง ฉายรังสีรักษา ตรวจเพทซีทีสแกน หากผู้ป่วยไม่อยากมาโรงพยาบาลในช่วงนี้สามารถปรึกษาผ่านไลน์โดยเลือกเมนู “ปรึกษาแพทย์ผ่านไลน์สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง” เพื่อเข้าถึงช่องทางการปรึกษาในคลินิกมะเร็งต่างๆ ของ รพ.จุฬาภรณ์ที่ผู้ป่วยมีนัดหมายเข้ารับบริการรักษา โดยผู้ป่วยมะเร็งสามารถส่งข้อมูลล่วงหน้าปรึกษาแพทย์มะเร็งผ่าน LINE Official Account  รพ.จุฬาภรณ์ ค้นหาชื่อว่า Chulabhornhospital ในแอพพลิเคชั่น LINE ที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แล้วเพิ่มโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นเพื่อนเพื่อใช้บริการได้แล้ววันนี้

ทั้งนี้  รพ.จุฬาภรณ์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรทุกกลุ่ม รวมถึงผู้รับบริการที่ยังมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถหาหมอรับยาอยู่ที่บ้านได้เสมือนการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อโควิด-19 ที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับทุกคนและประเทศชาติ