อย. เผยสถิติจดแจ้งแอลกอฮอล์เจลพุ่ง

2020-04-08 20:15:07

อย. เผยสถิติจดแจ้งแอลกอฮอล์เจลพุ่ง

Advertisement

อย. ร่วมมือ สสจ. ทั่วประเทศ สร้างความมั่นใจให้ทุกภาคส่วน จดแจ้งแอลกอฮอล์เจลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความรวดเร็ว เผยยอดจดแจ้งสะสมถึงเดือน มี.ค.7,573 รายการ พิจารณาทันทุกรายการ ไม่คั่งค้าง

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ความต้องการใช้แอลกอฮอล์เจลเพิ่มมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ได้อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในการจดแจ้งผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล เพื่อให้ทันต่อความต้องการของประชาชนและมีใช้อย่างเพียงพอ ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ โดยยื่นคำขอจดแจ้งผ่านระบบ E-submission ซึ่งใช้เวลาพิจารณาเสร็จภายใน 1- 2 วันทำการ สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่การตรวจอนุมัติสถานที่ผลิต นำเข้า สถานที่เก็บเครื่องสำอาง จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย เช่น วิดีโอคอล หรือไฟล์คลิปวิดีโอ เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางสามารถตรวจอนุมัติได้เร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งอนุโลมให้สถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ และเครื่องมือแพทย์ ขออนุญาตผลิตแอลกอฮอล์เจลได้ ทั้งนี้ ในช่วงนี้แอลกอฮอล์เจลเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะเร่งดำเนินการก่อนผลิตภัณฑ์อื่นผ่านช่องทาง fast track สำหรับสถิติการรับจดแจ้งแอลกอฮอล์เจลทั่วประเทศ ยอดสะสมถึงเดือน มี.ค. 63 มีจำนวนรวม 7,573 รายการ จากสถานที่ผลิต 1,467 แห่ง สถานที่นำเข้า 106 แห่ง ซึ่ง อย. และ สสจ. สามารถพิจารณาคำขอได้ทันเวลาทุกรายการ นอกจากนี้ อย. และ สสจ. ยังเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลที่ออกสู่ท้องตลาดแล้วอย่างเข้มงวด ทั้งการเฝ้าระวังการจำหน่ายตามช่องทางต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก มาร์เก็ตเพลส การสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจพิสูจน์หาชนิดและปริมาณแอลกอฮอล์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกทั้ง ร่วมมือกับตำรวจ บก.ปคบ. ตรวจสอบสถานที่ตามที่มีการร้องเรียน พร้อมดำเนินคดีกับผู้ลักลอบผลิตแอลกอฮอล์เจลปลอมหรือโฆษณาไม่ถูกต้องไปแล้วหลายราย จึงขอเตือนไปยังผู้ประกอบการทั้งหลายอย่าฉวยโอกาสซ้ำเติมสถานการณ์โควิดด้วยการเอาเปรียบผู้บริโภค อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีจนถึงที่สุด

รองเลขาธิการ อย. กล่าวย้ำว่า จากมาตรการข้างต้นขอยืนยันว่า อย. และ สสจ. สามารถอนุมัติแอลกอฮอล์เจลได้ทันเวลา ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ ซึ่งจากจำนวนที่อนุมัติไปแล้วรวมถึงมาตรการกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด มั่นใจว่าแอลกอฮอล์เจลที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมีเพียงพอต่อความต้องการแน่นอน ทั้งนี้ วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเลขจดแจ้ง ลูบให้ทั่วฝ่ามือและนิ้วมือ ทิ้งไว้ 20 - 30 วินาที จนแอลกอฮอล์แห้ง ระวังอย่าวางเจลใกล้ความร้อนหรือเปลวไฟ เพราะแอลกอฮอล์ติดไฟง่าย ซึ่ง อย. ได้เผยแพร่วิธีการใช้แอลกอฮอล์เจลและข้อมูลที่น่าสนใจทางสื่อประชาสัมพันธ์ของ อย. อย่างต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หัวข้อ “COVID-19” หรือกดติดตามที่ “แฟนเพจเฟซบุ๊ก Fda Thai”