"ในหลวง"พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้ กทม.สู้ภัยโควิด – 19

2020-04-08 19:35:58

"ในหลวง"พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้ กทม.สู้ภัยโควิด – 19

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องมือแพทย์ หน้ากากอนามัยสู้ภัยโควิด – 19


เมื่อวันที่ 8 เม.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์พร้อมอุปกรณ์ และหน้ากากอนามัยให้กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยวันนี้ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และนายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักการแพทย์ เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์พร้อมอุปกรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ชั้น 20  รพ.กลาง จากนั้น รับพระราชทานหน้ากากอนามัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ชั้น 4 สำนักการแพทย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 12 เครื่อง และหน้ากากอนามัย จำนวน 200,000 ชิ้น ให้กรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครได้มอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โรงพยาบาลๆ ละ 3 เครื่อง ได้แก่ รพ.กลาง รพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ และ รพ.สิรินธร ส่วนหน้ากากอนามัยสำนักการแพทย์จะนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป


แท็กที่เกี่ยวข้อง