จุฬาฯพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 4 กลับจากสเปน

2020-04-08 18:15:23

จุฬาฯพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 4  กลับจากสเปน

Advertisement

จุฬาฯพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 4  เดินทางกลับจากสเปน

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แจ้งมาที่ ศ.นพ. ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา ว่ามีนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตของคณะนิเทศศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) จำนวน 1 คน หลังจากที่เดินทางกลับจากสหราชอาณาจักรสเปน โดยได้รับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นิสิตที่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องรายงานตัวและเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคทันทีที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ซึ่งกรณีนี้ได้รับการยืนยันจาก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ว่าผลการทดสอบการติดเชื้อจากสารคัดหลั่งในโพรงจมูกและคอหอย เป็นผลบวก ขณะนี้นิสิตคนดังกล่าวอยู่ในความดูแลของแพทย์ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นับเป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 4 ของจุฬาฯ