"กลาโหม"เบรกซื้ออาวุธ สั่งเทงบฯ ช่วยเหยื่อโควิด-19

2020-04-08 16:50:57

"กลาโหม"เบรกซื้ออาวุธ สั่งเทงบฯ ช่วยเหยื่อโควิด-19

Advertisement

วันที่ 8 เมษายน 2563 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ยืนยัน กระทรวงกลาโหม ได้พิจารณาตัดลดงบประมาณโครงการ และการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ เพื่อนำไปเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 สืบเนื่องจากกระทรวงกลาโหม ทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหม ยังคงสนับสนุนรัฐบาลเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาของประเทศ ขณะเดียวกันต้องคงสภาพความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ ดูแลความปลอดภัย และดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติ ดังนั้นจึงพิจารณาให้ชะลอในบางโครงการ แต่ต้องไม่กระทบกับสัญญาที่ทำเอาไว้กับต่างประเทศ

ส่วนโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2 และลำที่ 3 นั้น กรณีดังกล่าวกองทัพเรือกำลังพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาและข้อกฎหมายให้เกิดความรอบคอบ เพราะคลอบคลุมไปถึงงบประมาณปี 2564 ที่อาจต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปฟื้นฟูประเทศชาติ หลังผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19