“อนุทิน” น้อมนำพระราชดำรัสในหลวงสู้โควิด-19

2020-04-08 15:55:37

“อนุทิน” น้อมนำพระราชดำรัสในหลวงสู้โควิด-19

Advertisement

"อนุทิน" น้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างความร่วมมือเครือข่ายการแพทย์ทุกแห่งเป็น “ทีมประเทศไทย” พร้อมเจรจาทุกประเทศแสวงหาการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้พร้อมทำงานต่อสู้โรคโควิด-19 อย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เยี่ยมชมระบบบริการตรวจรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รพ.จุฬาลงการณ์ สภากาชาดไทย การตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยระบบปรึกษาทางไกล คลินิกควบคุมการติดเชื้อทางเดินหายใจ ห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยเครื่อง RT-PCR โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผอ.รพ.จุฬาลงการณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ

นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และจะไปให้กำลังใจ สนับสนุนทุกด้านกับเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ทั้งหมด เพื่อสร้างความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพราะระบบสาธารณสุขไม่ได้มีเพียงแค่กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ยังมีเครือข่ายโรงพยาบาลในทุกสังกัด ที่ล้วนเป็นด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ต่างก็ทำงานอย่างทุ่มเท กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ดูแลจัดหายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสนับสนุนภารกิจหน่วยงานด้านการแพทย์ในทุกองค์กร ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ต้องสะดุด รัฐบาลจะทำทุกวิถีทางและใช้ทุกความสัมพันธ์ที่มีกับประเทศผู้ผลิต เพื่อเจราจาจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและมีมาตรฐานให้ได้มาอย่างเพียงพอ เพื่อกระจายให้ทุกโรงพยาบาลทุกสังกัดอย่างทั่วถึง

“ขอน้อมนำพระราชดำรัสจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานให้เห็นว่าการต่อสู้กับสถานการณ์ครั้งนี้ต้องร่วมมือกันทุกส่วน ต้องทำงานอย่างเป็นระบบ ผมต้องบอกว่า พวกเราเป็นทีมเดียวกัน เป็นทีมประเทศไทย ที่จะร่วมกันต่อสู้กับสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 และเชื่อว่าจะทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยแข็งแกร่ง ด้วยความร่วมมือของทุกเครือข่ายการแพทย์เราจะผ่านพ้นสถานการณ์เหล่านี้ไปด้วยกัน” นายอนุทิน กล่าว