สิงคโปร์เริ่ม “ตัดคัตเอาท์” โควิด-19

2020-04-08 15:35:33

สิงคโปร์เริ่ม “ตัดคัตเอาท์” โควิด-19

Advertisement

รัฐบาลสิงคโปร์เพิ่มยาแรง เริ่มใช้มาตรการ “ตัวตัดวงจร” หรือ เซอร์กิต เบรกเกอร์ (circuit breaker) เมื่อวันอังคาร (7 เม.ย.) ซึ่งเป็นการยกระดับการควบคุมทางสังคม เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศ หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งกระฉูด ในเวลาเพียงไม่กี่วัน

มาตรการตัวตัดวงจร มีเป้าหมายลดความเสี่ยง ของการแพร่ระบาดภายในชุมชน จะบังคับใช้ “ขั้นต้น” เป็นเวลา 1 เดือน โดยเจ้าหน้าที่รัฐ และพนักงานบริษัทเอกชนควรทำงานจากที่บ้าน ยกเว้นกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งไม่สามารถทำจากที่บ้านได้ ขณะที่ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ภัตตาคารร้านอาหาร ร้ายขายของชำ โรงพยาบาล คลินิก สถาบันการเงิน ระบบขนส่งสาธารณะ และระบบสาธารณูปโภค สามารถเปิดบริการได้ตามปกติ แต่ภายใต้มาตรการเคร่งครัด ว่าด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม ที่ประกาศใช้ก่อนหน้านี้

มาตรการใหม่กำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันพุธที่ 8 เม.ย.เป็นต้นไป ยกเว้นกรณีที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถอยู่บ้าน เพื่อดูแลบุตรหลานได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านการงาน ส่วนการออกนอกที่พักอาศัย สามารถกระทำได้เฉพาะกรณีจำเป็น เช่น หาซื้ออาหารและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น หรือพบแพทย์ และการออกกำลังกายในสวนสาธารณะใกล้บ้าน สามารถกระทำได้ แต่ต้องรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด
ถึงวันอังคารที่ 7 เม.ย. สิงคโปร์มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งหมด 1,375 คน รักษาหายแล้ว 344 คน และเสียชีวิต 6 คน.