อ.บางกรวย จับมือ กฟผ. เปิดโรงทาน “delivery to home”

2020-04-08 10:25:51

อ.บางกรวย จับมือ กฟผ.  เปิดโรงทาน “delivery to home”

Advertisement

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จับมือ กฟผ. เปิดกิจกรรม “ โรงทาน delivery to home” ระหว่างวันที่ 7 - 30 เม.ย. 2563 จำนวน 11 วัดๆ ละ 300 ชุด/วัน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 เม.ย. นายวัชรเดช เกียรติชานนนายอำเภอบางกรวย ประธานคณะทำงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระดับอำเภอบางกรวย ร่วมกับนายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการ กฟผ. ผู้บริหาร กฟผ. เจ้าอาวาสวัด 11 แห่ง กิ่งกาชาดอำเภอ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมกิจกรรม “ โรงทาน delivery to home” โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7-30 เม.ย.2563 จำนวน 11 วัด ๆ ละ 300 ชุด/วัน ประกอบด้วย 1.วัดเชิงกระบือ ต.บางกรวย 2.วัดชลอ ต.วัดชลอ 3.วัดสักใหญ่ ต.บางขนุน 4.วัดบางอ้อยช้าง ต.บางสีทอง 5.วัดหูช้าง ต.บางคูเวียง 6.วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ 7. วัดศรีประวัติ ต.ปลายบาง 8.วัดใหม่ผดุงเขต ต.ศาลากลาง 9.วัดโตนด ต.วัดชลอ 10.วัดโพธิ์เผือก ต.บางกรวย และ 11. วัดโพธิ์เอน ต.บางขุนกอง

โดยจัดทำอาหารข้าวกล่องไข่เจียว และน้ำดื่ม ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน นำไปส่งมอบให้กับประชาชนในตำบล หมู่บ้านและชุมชน ที่ประสบความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตโควิด -19 ถึงบ้าน เพื่อไม่ให้คนมารวมตัวกันหนาแน่นที่วัด ลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชประทานพรให้วัดที่มีความพร้อมจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนพ้นวิกฤตโควิด-19 พร้อมทั้งทรงดำริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณะสงเคราะห์ของชุมชนด้วยจึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบากดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล