"เทพไท"หนุนจ่าย 5 พัน 6 เดือน วอนตรวจสอบให้ครอบคลุม

2020-04-08 08:20:10

"เทพไท"หนุนจ่าย 5 พัน 6 เดือน วอนตรวจสอบให้ครอบคลุม

Advertisement

"เทพไท"หนุนรัฐบาลจ่าย 5 พัน 6 เดือน ตั้งข้อสังเกตคัดกรองคนลงทะเบียน 24 ล้านเหลือ 9 ล้าน หวั่นครอบคลุมผู้เดือดร้อนได้ทั้งหมด วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด เชื่อมีเดือดร้อนมากกว่า 9 ล้านคน

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึง มติ ครม.เรื่องมาตรการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย.นั้น ล่าสุด ครม.มีมติให้ขยายการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบคนละ 5,000 บาท รวม 15,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพิ่มเป็นจ่ายให้ คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย.2563 รวมเป็นเงิน 30,000 บาท แต่ให้แค่ 9 ล้านคนเท่านั้น ว่า เห็นด้วยและสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค 19 โดยใช้ระยะเวลา 6 เดือนตามที่ตนเคยได้เสนอไว้ก่อนหน้านี้ เพราะถ้าประเมินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างรอบด้าน เขื่อจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนอย่างแน่นอน แต่อยากจะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจำกัดจำนวนผู้มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา 9ล้านคนนั้น เป็นจำนวนที่ครอบคลุมผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทั้งหมดหรือไม่ รัฐบาลประเมินตัวเลขจากข้อมูลใด เพราะที่ผ่านมารัฐบาลเคยประเมินตัวเลขผู้ที่ได้รับการเยียวยาผิดพลาด เคยตั้งไว้จำนวน 3 ล้านคน แต่กลับมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งเยียวยามากถึง 24 ล้านคน ถ้าใช้ฐานข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และมีการคัดกรองให้เหลือ 9 ล้านคน จะเป็นการตัดสิทธิ์ผู้เดือดร้อนที่แท้จริงจำนวนมากหรือไม่ เกรงว่ายังไม่ครอบคลุมผู้เดือดร้อนได้ทั้งหมด อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่อยู่ในระบบข้อมูลของทางราชการ เช่น แรงงานรายวัน แรงงานอิสระ คนตกงาน คนเร่ร่อน  เพราะยอดเงินการเยียวยาคนละ 30,000บาท เป็นจำนวนเงินที่มากพอสมควรสำหรับคนจน อยากจะให้เงินที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน ได้ตกถึงมือผู้เดือดร้อน หรือคนยากคนจนจริงๆ ไม่อยากให้เหมือนกับกรณีการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ที่มีคนจนจำนวนหนึ่งไม่ได้รับสิทธิ์ คนยากจนไม่มีข้าวจะกินกลับไม่ได้รับบัตรคนจน แต่มีบางคนที่เป็นคนรวย คนฐานะปานกลาง คนมีอันจะกิน กลับได้รับบัตรคนจนกันทั่วหน้า มีปรากฎให้เห็นมาแล้ว

"อยากจะให้เงิน 30,000 บาทจากรัฐบาลแจกจ่ายไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง อย่าให้มีพวกเหลือบมาเกาะกิน สูบเลือดจากคนจนอีก และเชื่อว่าจะมีคนจนที่เดือดร้อนมากกว่า 9 ล้านคนตามที่รัฐบาลประเมินไว้ ซึ่งรัฐบาลจะต้องเตรียมงบประมาณสำรองไว้ส่วนหนึ่ง สำหรับเผื่อเหลือเผื่อขาด เพื่อใช้ในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนผู้ยากจน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน"นายเทพไท กล่าว